LĐLĐ quận Hoàng Mai phát động 2 đợt thi đua năm 2020

Ngày đăng: 02/01/2020

Nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua do LĐLĐ thành phố Hà Nội phát động và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020, mới đây, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã phát động phong trào thi đua công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai năm 2020 với 2 đợt thi đua trọng điểm.

Nội dung phong trào thi đua công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của từng khối doanh nghiệp và khối hành chính sự nghiệp. Cụ thể, khối doanh nghiệp có 6 nội dung thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2020.

Trong đó, LĐLĐ quận Hoàng Mai kêu gọi công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp vận động công nhân lao động tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng kêu gọi công đoàn cơ sở các doanhh nghiệp thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tập trung cụ thể hoá chủ đề năm “Nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở ” vào các hoạt động, vận động công nhân lao động tích cực hưởng ứng thực hiện văn hoá công sở và nơi công cộng; Đẩy mạnh đối thoại tại nơi làm việc; Phối hợp với Người sử dụng lao động duy trì tổ chức tốt phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động, tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động…

Đối với khối hành chính sự nghiệp, thi đua tập trung vào 3 nội dung. Trong đó, LĐLĐ quận Hoàng Mai đề nghị các công đoàn cơ sở tiếp tục vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở ”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của Cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả…

Thi đua trong khối hành chính sự nghiệp ở quận Hoàng Mai còn là đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo…

Để thi đua đạt hiệu quả thiết thực, LĐLĐ quận Hoàng Mai đề nghị gắn liền với phát động các nội dung, tiêu chí, công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tham gia với chính quyền, người sử dụng lao động có các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức lao động, chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Về thời gian thi đua, LĐLĐ quận Hoàng Mai chỉ đạo các cấp công đoàn quận tập trung tổ chức các phong trào thi đua năm 2020 thành 2 đợt: Đợt 1 diễn ra từ tháng 01/01/2020 đến 30/6/2020 có chủ đề thi đua “Mừng Đảng quang vinh – Mừng sinh nhật Bác”; đợt 2 diễn ra từ 01/7/2020 đến 31/12/2020 với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ”.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai nhấn mạnh, việc tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động phải được triển khai sâu rộng từ Quận đến cơ sở, đến từng công nhân viên chức lao động, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, công bằng. Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, những tập thể nhỏ.

LĐLĐ quận Hoàng Mai yêu cầu các công đoàn cơ sở căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của đơn vị và kế hoạch của LĐLĐ Quận, xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy Đảng (nếu có), phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo và phát động thi đua ngay từ đầu năm đến 100% đoàn viên công đoàn, người lao động. Riêng LĐLĐ quận chọn Công ty TNHH Trung Thành tổ chức phát động thi đua điểm cấp cơ sở.

 
LĐLĐ quận Hoàng Mai
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hiệu quả từ việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân

Đội tuyển Việt Nam chinh phục “Thử thách nhà Toán học tương lai” tại Malaysia

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2017

Các tin khác