Cụm thi đua số 3 LĐLĐ Thành phố đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2019

Ngày đăng: 24/11/2019

Thực hiện Hướng dẫn số 39/HD-LĐLĐ ngày 23/10/2019 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, sáng 21/11, tại Hội trường Huyện ủy Gia Lâm Cụm thi đua số 3 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng hoạt động Công đoàn năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ chuyên trách LĐLĐ 6 huyện, thị xã gồm Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Mê Linh, Sơn Tây.

Sau phần khai mạc Hội nghị, đồng chí Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 thay mặt cho Cụm đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động Cụm thi đua năm 2019; Thông qua bảng tổng hợp điểm thi đua của các đơn vị trong cụm.

Bám sát các chỉ tiêu thi đua của LĐLĐ Thành phố về công tác thi đua khen thưởng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, các đơn vị thành viên đã tổ chức triển khai các hoạt động đồng bộ tới các cấp công đoàn. Các phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức, có tác dụng động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân, phát hiện bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến nhằm tạo ra phong trào thi đua rộng khắp trong cụm.

Qua phong trào thi đua có thể khẳng định các đơn vị thành viên trong cụm đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua năm 2019 của LĐLĐ Thành phố và ở một số đơn vị có nhiều đổi mới trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Cụm thi đua số 3 đã đánh giá, suy tôn thứ tự các đơn vị thành viên như sau: Dẫn đầu Cụm là LĐLĐ huyện Thanh Trì, thứ hai LĐLĐ huyện Gia Lâm, thứ ba LĐLĐ thị xã Sơn Tây, thứ tư LĐLĐ huyện Mê Linh, thứ năm LĐLĐ huyện Sóc Sơn và thứ sáu LĐLĐ huyện Đông Anh.

 
LĐLĐ huyện Gia Lâm
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hiệu quả từ việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân

Đội tuyển Việt Nam chinh phục “Thử thách nhà Toán học tương lai” tại Malaysia

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2017

Các tin khác