Hoàn Kiếm tiếp đoàn khảo sát Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng

Ngày đăng: 14/10/2019

Sáng ngày 9/10, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã tiếp đoàn khảo sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng do đồng chí Nguyễn Văn Toản - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn, Phó ban phụ trách Ban chính sách kinh tế xã hội và thi đua khen thưởng dẫn đầu. Cùng dự có đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ quận, đồng chí Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận đã báo cáo tóm tắt công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2019.

Tại buổi khảo sát các đồng chí trong đoàn được nghe các đồng chí trong Thường trực, cán bộ phụ trách các khối CĐCS sôi nổi trao đổi trực tiếp, thẳng thắn nêu thực trạng công tác thi đua, khen thưởng ngoài những mặt tích cực như tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu nâng cao hiệu quả làm việc, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, nâng cao thu nhập cho người lao động và cải thiện điều kiện làm việc.

Các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: một số CĐCS ngoài khu vực nhà nước chưa được sự quan tâm của lãnh đạo tới các phong trào của CNVCLĐ, nhất là công tác thi đua, khen thưởng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, thi đua “Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNLĐ... Phong trào còn chưa cụ thể, thiếu tính thiết thực, hiệu quả không cao ở các đơn vị có quy mô sản xuất nhỏ vì vậy chưa khơi dậy được tính tự giác hào hứng tham gia thi đua của người lao động, việc phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến còn hạn chế.

Đóng góp các giải pháp về công tác thi đua, khen thưởng các đồng chí dự hội nghị có ý kiến cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đúng nguyên tắc “Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời” mục tiêu thi đua phải gắn với nhiệm vụ công việc hàng ngày gắn liền với mục đích yêu cầu chung trong từng giai đoạn cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để hướng cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ vào mục tiêu đó mà phấn đấu đạt kết quả tốt đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các buổi sinh hoạt công đoàn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tăng thêm hiểu biết về Luật thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Toản - Phó trưởng ban phụ trách Ban kinh tế, chính sách, thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ Việt Nam đã cám ơn LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã chuẩn bị nội dung thông tin tương đối đầy đủ chính xác, các đồng chí dự hội nghị đã đóng góp những ý kiến hết sức cởi mở, thẳng thắn, tâm huyết xuất phát từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở cũng như cấp trên cơ sở qua đợt khảo sát để tổng hợp báo cáo Thường trực Tổng Liên đoàn Việt Nam để chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng ngày càng thiết thực hiệu quả, sát với thực tiễn trong tình hình mới.

 
Hồng Sơn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hiệu quả từ việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân

Đội tuyển Việt Nam chinh phục “Thử thách nhà Toán học tương lai” tại Malaysia

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2017

Các tin khác