Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2019-2020

Ngày đăng: 08/10/2019

Sáng nay, 8/10, tại trụ sở, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2018 – 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.

Chú trọng chăm lo cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo

Công đoàn Khối các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội hiện nay có 23 Công đoàn Trường với 5.496 đoàn viên. Trong năm học 2018-2019, vượt qua những khó khăn như cán bộ CĐ 100% là kiêm nhiệm, công tác tuyển sinh một số trường còn khó khăn, kinh phí hoạt động hạn hẹp, Công đoàn các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội đã đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các nhà trường.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Công đoàn các trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, đoàn viên, tìm nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn thu nhập hàng tháng; thực hiện tốt các chế độ chính sách có liên quan đến CBVC, NLĐ như chế độ, nâng lương thường xuyên và trước thời hạn, chế độ làm thêm giờ, phụ cấp độc hại, phụ cấp thâm niên, tiền thưởng nhân các ngày lễ, tết, thực hiện phân phối quỹ phúc lợi đảm bảo công bằng, dân chủ… Phối hợp với nhà trường làm tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho CBVC, NLĐ đi trao đổi học tập kinh nghiệm, tham quan, khám sức khỏe định kỳ…

Đặc biệt, hoạt động xã hội, từ thiện luôn là thế mạnh của Công đoàn các trường, năm học 2018-2019 đã vận động cán bộ, đoàn viên ủng hộ “Quỹ xã hội” 77.840.000 đồng; ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, các hoạt động xã hội từ thiện với số tiền hơn 1 tỷ đồng; vận động hiến máu tình nguyện được 6.932 đơn vị máu.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Trường – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh “Hoạt động xã hội của Công các trường mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống tương thân tương ái, qua đó nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn trong đoàn viên, người lao động và trong xã hội”.

Bên cạnh đó, CĐ các trường cũng đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao điển hình là tham gia Hội khỏe cán bộ, giáo viên, người lao động khối các trường Đại học, Cao đẳng năm 2019 với 76 huy chương các loại. Đi đôi với đó, các phong trào thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các nhà trường và được thực hiện sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú… Từ phong trào, đã có 127 giáo viên dạy giỏi các cấp; 568 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tế, có giá trị làm lợi hơn 11 tỷ đồng; đã có 05 tập thể được tặng Huân chương Độc Lập, Huân chương Lao động; 03 đơn vị được tặng cờ của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Công đoàn các trường tập trung tham gia vào Đề án tự chủ của trường trong thời gian tới vì đó là lộ trình tất yếu trong thời gian tới; Chủ tịch Công đoàn các trường tham gia tích cực có hiệu quả vào các thiết chế nhà trường, đặc biệt là thiết chế hội đồng trường. Bên cạnh đó Công đoàn các trường cần đóng góp vào việc nâng cao chất lượng đào tạo bởi đây là yếu tố quyết định sự tồn tại của nhà trường trong môi trường cạnh tranh giáo dục như hiện nay, khi chất lượng giáo dục được khẳng định, nhà trường có vị thế uy tín thì hoạt động công đoàn, chăm lo cho đoàn viên được chú trọng, đảm bảo tốt hơn. Một nội dung quan trọng nữa là thúc đẩy phong trào thi đua đến đông đảo cán bộ, giáo viên, tập trung vào phong trào đặc thù của ngành.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố kết luận tại hội nghị

Ấn tượng với những kết quả mà Công đoàn khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã đạt được trong năm học 2018-2019, Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp đánh giá cao đội ngũ cán bộ Công đoàn mặc dù kiêm nhiệm nhưng tâm huyết, có trình độ cao, đoàn kết, năng động. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các trường nghiên cứu vận dụng, lồng ghép các nhiệm vụ, chương trình vào mỗi nhà trường một cách thiết thực, hiệu quả, chú trọng việc xây dựng thang bảng lương nhà nhà giáo đảm bảo quyền lợi của người giáo viên.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật để cụ thể hóa vào phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020 cùng những ý kiến gợi mở của Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp. Để hoạt động Công đoàn khối các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2019 – 2020 đạt hiệu quả cao, đồng chí đề nghị Công đoàn các trường tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật trao cờ và Bằng khen của Tổng Liên đoàn cho các
tập thể cá nhân xuất sắc

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố và Nghị quyết Đại hội nhà trường; chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, nghiên cứu cụ thể hóa các chương trình công tác của LĐLĐ Thành phố cho phù hợp với điều kiện đơn vị.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, lựa chọn sự kiện tuyên truyền cho phù hợp với chủ đề năm, những sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố cho 3 tập thể xuất sắc

Ba là, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn một cách sâu sắc, triệt để và toàn diện theo phương châm “hướng về cơ sở, vì quyền lợi thiết thực của nhà giáo và người lao động”.

Bốn là, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo; nghiên cứu đề xuất tham gia gia góp ý xây dựng bảng lương giáo viên…

Năm là, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là các phong trào đặc thù của ngành giáo dục đồng thời Công đoàn các trường cần đổi mới hình thức tuyên dương, khen thưởng và công tác thi đua khen thưởng đảm bảo kịp thời.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho 14 tập thể tiêu biểu

Sáu là, Công đoàn nhà trường có các giải pháp chăm lo cho đội ngũ nữ đoàn viên, cán bộ, giáo viên; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

Bảy là, đẩy mạnh hoạt động các Cụm thi đua; tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm…

Để ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm học 2018-2019, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị, Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, Bằng khen cho 14 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu.

 
Ban biên tập
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác