Hội thảo khoa học về đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Thủ đô trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động”

Ngày đăng: 23/05/2019

Ngày 22/5/2019, tại trụ sở, LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Ban Chủ nhiệm Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Thủ đô trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động” đã phối hợp tổ chức hội thảo trao đổi về Dự thảo Báo cáo nội dung nghiên cứu: Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Thủ đô trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động”. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng dự và chủ trì Hội thảo.

Dự hội thảo khoa học còn có các đồng chí: PGS.TS Vũ Quang Thọ - Nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn; TS Đặng Quang Điều – Nguyên Trưởng Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội và Thi đua Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn; Nguyễn Quốc Khánh – Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội. Dự hội thảo còn có các đồng chí chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, thị xã.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng chủ trì Hội thảo

Đề tài khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Thủ đô trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động” do TS Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội là Chủ nhiệm Đề tài, được thực hiện với mục tiêu tổng quát đặt ra: “trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng chất lượng hoạt động công đoàn thời gian qua; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Thủ đô trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong giai đoạn hiện nay”. Đồng thời, Đề tài cũng đề ra 6 mục tiêu cụ thể là: (1) Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến vai trò, chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của tổ chức công đoàn Việt Nam; (2) Đánh giá thức trạng hoạt động và chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; (3) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; (4) Xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; (5) Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn Thủ đô trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong giai đoạn hiện nay; (6) Đề xuất kiến nghị với các cơ quan có liên quan trong việc nâng cao chất lượng hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của các cấp Công đoàn Thủ đô.

TS Đặng Quang Điều – Nguyên Trưởng Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội và Thi đua Khen thưởng TổngLĐLĐ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn phát biểu

Với các tiếp cận khoa học, nguyên tắc và phương châm nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn, bám sát hoạt động công đoàn các cấp, áp dụng đa dạng các phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành xã hội nhân văn, đặc biệt là phương pháp nghiên cứu, điều tra xã hội học nhằm khai thác những thông tin, tìm kiếm những bằng chứng cả về định tính và định lượng, đề tài đã tập trung nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện thực trạng chất lượng hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của các cấp Công đoàn Thủ đô, tìm ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cốt lõi, những vấn đề đặt ra cần giải quyết để đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của các cấp Công đoàn Thủ đô.

Đề tài được tập trung nghiên cứu, thể hiện qua 3 chương với những nội dung chính yếu sau.

Chương 1 của đề tài đề cập đến một số vấn đề lý luận – thực tiễn về vai trò của tổ chức công đoàn  trong việc thực hiện đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Chương 2 của đề tài đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của các cấp Công đoàn Thủ đô.

Chương 3 của đề tài đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của các cấp Công đoàn Thủ đô.

PGS.TS Vũ Quang Thọ - Nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, nguyên Hiệu trưởng
Trường Đại học Công đoàn phát biểu

Tại hội thảo, với 11 ý kiến nhận xét, trao đổi thẳng thắn, tâm huyết, từ nhiều góc độ khác nhau, các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ công đoàn các cấp, đã tập trung đóng góp vào các nội dung dự thảo Chương 1 của Đề tài về “Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của tổ chức công đoàn  trong việc thực hiện đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, bao gồm:

Thứ nhất, về vấn đề lý luận, các khái niệm công đoàn, người lao động; đại diện, bảo vệ; nội dung các quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của người lao động; chất lượng hoạt động ....

Thứ hai, về bản chất và nội dung công đoàn tham gia đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thứ ba, về cơ sở chính trị, pháp lý, cơ sở xã hội, cơ chế thực hiện đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho người lao động của Công đoàn Việt Nam trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Thứ tư, về các điều kiện để các cấp công đoàn Việt Nam nói chung, công đoàn Hà Nội nói riêng thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Thứ năm, về dự thảo tiêu chí đánh giá chất lượng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của tổ chức Công đoàn.

Thứ sáu, về mẫu phiếu khảo sát thực tế của đề tài.

Những đóng góp của các nhà khoa học tại hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để giúp Ban Chủ nhiệm đề tài bổ sung, sửa chữa, hoàn thiện bản Dự thảo Chương 1 của Đề tài và các sản phẩm liên quan hướng tới việc đảm bảo tiến độ, chất lượng của Đề tài, đóng góp vào cơ sở lý luận, thực tiễn về hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của tổ chức Công đoàn nói chung và của Công đoàn Thủ đô nói riêng./.

 

 
Ban biên tập
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác