LĐLĐ huyện Sóc Sơn giám sát chấm điểm, xếp loại hoạt động Công đoàn Trường học cuối năm học 2018 – 2019

Ngày đăng: 15/05/2019

Nhằm phát huy tinh thần, trách nhiệm trong việc đánh giá hoạt động CĐCS trực thuộc một cách khách quan; trên cơ sở đó giúp Ban thường vụ LĐLĐ huyện phân loại Công đoàn vững mạnh và xét thi đua, khen thưởng cuối năm một cách công bằng, chính xác; mới đây, LĐLĐ huyện Sóc Sơn chỉ đạo 05 Cụm thi đua Công đoàn gồm 97 trường học tổ chức chấm điểm hoạt động CĐCS năm học 2018-2019.

Để xếp loại cuối năm, các CĐCS phải chấm điểm theo Bảng chấm điểm xếp loại CĐCS năm học 2018 – 2019 của Ban thường vụ LĐLĐ huyện ban hành, trong đó có điểm thưởng về tổ chức các sự kiện cho LĐLĐ huyện, có đội tuyển đạt giải cao trong tham gia Hội diễn văn nghệ, thi đấu TDTT do LĐLĐ huyện và Thành phố tổ chức, có gia đình CNVCLĐ được LĐLĐ Thành phố tuyên dương.

Bên cạnh việc giám sát chấm điểm, Thường trực LĐLĐ huyện còn tư vấn cho các đơn vị thực hiện tốt 03 chức năng của Công đoàn, công tác tài chính, công tác của Ban nữ công và UBKT CĐCS theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Kết quả chấm điểm sơ bộ có trên 95% CĐCS đạt điểm vững mạnh, trong đó có nhiều CĐCS đạt điểm tuyệt đối.

 
Đỗ Thị Hương
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hiệu quả từ việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân

Đội tuyển Việt Nam chinh phục “Thử thách nhà Toán học tương lai” tại Malaysia

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2017

Các tin khác