184 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019

Ngày đăng: 14/05/2019

Sáng 14/5/2019, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019 nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt thuộc Đảng bộ Huyện Thanh Trì.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện Thanh Trì.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành

Đợt 19/5, Đảng bộ Huyện Thanh Trì có 184 đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng các loại từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng; trong đó có 05 đồng chí lão thành cách mạng vinh dự được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Phát biểu chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng ngày hôm nay là những người con ưu tú, sớm giác ngộ tham gia cách mạng và vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tấm Huy hiệu Đảng hôm nay trao tặng cho các đồng chí đảng viên,  thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về sự đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các bác, các đồng chí gắn với sự lớn mạnh không ngừng của Đảng, dân tộc ta và Tổ quốc ta. Trong những năm qua, dù ở bất kỳ cương vị công tác, hay tuổi tác và sức khỏe, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình có khác nhau, nhưng các bác, các đồng chí đã luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; bản thân luôn gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; các đồng chí đảng viên và gia đình thực sự là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã biểu dương khen ngợi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Huyện Thanh Trì với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch, chương trình công tác hàng năm. Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đồng bộ, trên nhiều lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức,... Phương thức lãnh đạo của Huyện ủy tiếp tục có nhiều đổi mới, khoa học, hiệu quả; công tác dự báo, nắm tình hình cơ sở, định hướng tư tưởng, dư luận, đối thoại, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức Đảng, đảng viên và nhân dân được thực hiện tích cực, kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Chỉ đạo xác định nhiệm vụ trọng tâm, tạo khâu đột phá, thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Kinh tế Huyện phát triển ổn định, các kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai quyết liệt, hiệu quả; nông thôn mới tiếp tục được duy trì, nâng cao gắn với các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự, văn minh đô thị. Quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, Huyện xác định khâu trọng tâm đột phá trong năm 2019 là “Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn và xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật”. Văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền được quan tâm; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng trân trọng đề nghị Lãnh đạo Huyện Thanh Trì và các bác, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019 một số nội dung:

Thứ nhất, Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Huyện; trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Lương Ngọc Diễm - Đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng phát biểu cảm tưởng

Thứ hai, Làm tốt công tác xây dựng Đảng, đây là nhiệm vụ then chốt; trong đó xây dựng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng Chi bộ, Đảng bộ từ xã, đến huyện, đến Thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh và bền vững; đồng thời đóng góp với địa phương những kinh nghiệm quý báu của bản thân để xây dựng quê hương ngày càng phát triển và giầu đẹp. 

Thứ ba, Kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ đạo Ban Tuyên giáo viết bài và đăng tin tuyên truyền về những tấm gương mẫu mực của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, đây là là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại; là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay; là tấm gương sáng cho các lớp con cháu noi theo và là động lực để thế hệ trẻ phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Anh Việt - Đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng phát biểu cảm tưởng

Thứ tư, Trân trọng kiến nghị với các bác, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay hãy động viên con cháu trong gia đình, nhân dân địa phương chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của mỗi cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng địa phương, Thủ đô và đất nước không ngừng phát triển và thịnh vượng.

Tại buổi Lễ, các đồng chí Lãnh đạo Thành phố và Huyện đã trao cho 184 đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019; trong đó: có 05 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65 năm, 06 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm, 17 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm, 53 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm, 27 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm, 28 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm và 47 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng./.

 
Nguyễn Bá Châu
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác