Quận Thanh Xuân trao tặng 421 Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019

Ngày đăng: 13/05/2019

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; sáng ngày 13/5/2019, Quận ủy Thanh Xuân long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm và 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2019. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí Đảng viên trên địa bàn Quận Thanh Xuân.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Cùng dự có đồng chí Vũ Cao Minh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân; đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận Thanh Xuân.

Đợt trao Huy hiệu Đảng 19/5/2019, Đảng bộ Quận Thanh Xuân có 421 đồng chí Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng các loại (từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng). Tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng: có 171 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm và 50 năm tuổi Đảng; trong đó: có 26 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 05 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65 năm, 21 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm, 34 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm và 85 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khôi - đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng Phường Thanh Xuân Bắc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng các đồng chí Đảng viên vinh dự được đón nhận tấm Huy hiệu Đảng cao quý nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng thời, đồng chí đã biểu dương khen ngợi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận Thanh Xuân với sự quyết tâm cao, đoàn kết, nhất trí và sự phấn đấu nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, đoàn thể và nhân dân trong toàn quận, nên Quận đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Kinh tế trên địa bàn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; thu ngân sách vượt chỉ tiêu Thành phố giao; văn hóa - xã hội duy trì nền nếp các mặt công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến mới về công tác giáo dục - đào tạo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của Quận được duy trì nền nếp, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác; công tác cải cách hành chính được duy trì tốt… Quận nhiều năm được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp tích cực của các bác, các đồng chí được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5 hôm nay. Tấm Huy hiệu Đảng hôm nay thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về sự đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các bác, các đồng chí cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Đảng ta, dân tộc ta, Tổ quốc ta. Trong những năm qua, dù tuổi tác và sức lực khác nhau, quá trình, địa vị công tác, vị trí xã hội, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng các bác, các đồng chí đã chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực cùng với toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Quận, xây dựng Quận Thanh Xuân không ngừng phát triển, ngày càng toàn diện, tiến bộ, vững vàng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Niềm vui của các đảng viên lão thành khi nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Tại buổi Lễ, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, các bác, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019:

Thứ nhất, Tập trung xây dựng Đảng và phát triển kinh tế trên địa bàn Quận; trong đó xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm; an ninh chính trị được đảm bảo, củng cố xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường trong công tác quản trị đô thị. Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trước những tiềm năng sẵn có trên địa bàn Quận, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Vũ Cao Minh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân trao Huy hiệu 65 năm
 tuổi Đảng cho các đảng viên

Thứ hai, Tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Coi đây là nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu tạo ra sức mạnh tinh thần, quyết tâm chính trị, nhằm khắc phục khó khăn và tạo cơ sở phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

Thứ ba, Các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận Thanh Xuân lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 từ công tác xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, công tác nhân sự, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn… 

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Thứ tư, Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình, các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh với những tư tưởng sai trái và các luận điệu, âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại ngày càng đổi mới; là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay; là tấm gương sáng cho các lớp con cháu noi theo; động viên con em trong gia đình, nhân dân địa phương chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của mỗi cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Quận Thanh Xuân “mãi mãi thanh xuân” và không ngừng phát triển./.

 
Nguyễn Bá Châu
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác