Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 14/03/2019

Sáng 14/3, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 với nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

PGS.TS Ngô Văn Thạo – Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt tại hội nghị

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị. Dự và truyền đạt tại hội nghị có PGS.TS Ngô Văn Thạo – Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.

Trao đổi với hơn 200 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố, đồng chí Ngô Văn Thạo đã khái quát ý nghĩa, nội dung chuyên đề năm 2019. Theo đó, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, ý thức tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm Nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân.

Hơn 200 cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia học tập chuyên đề

Trên cơ sở nhận thức “nước lấy dân làm gốc”, ý thức tôn trọng Nhân dân phải luôn gắn chặt những “điều không nên” và những “điều nên” làm. Là một người cán bộ, đảng viên, cần phải nắm rõ để áp dụng vào bản thân, cơ quan, đơn vị.

Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Dân chủ được Người giải thích ngắn gọn, súc tích là dân làm chủ và dân là chủ. Hơn thế nữa, mọi việc trước hết là vì dân và do dân, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.

PGS. TS Ngô Văn Thạo khẳng định: những nội dung căn cốt trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân mặc dù trải qua bao nhiêu năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa, là kim chỉ nam dẫn đường cho cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng đã trao đổi rõ thêm 6 nội dung cơ bản của Nghị Quyết 18 về nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố. Theo đó, cán bộ chủ chốt  phải tiên phong gương mẫu giữ gìn đạo đức lối sống, trong sạch lành mạnh, không tham nhũng; Tiên phong gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Tiên phong gương mẫu thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao với phương châm 5 rõ “rõ người – rõ việc – rõ trách nhiệm – rõ quy trình – rõ hiệu quả”, 1 việc 1 đầu mối xuyên suốt; Tiên phong gương mẫu giữa nói và làm chấp hành sự phân công của cấp ủy Đảng, xây dựng khối đoàn kết; Tiên phong gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp nhân dân; Tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành và lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị, các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận cần quán triệt xây dựng kế hoạch để thực hiện 6 nội dung trong Nghị quyết 18 của Đảng ủy khối, các Bí thư cấp ủy xây dựng bản cam kết thực hiện 6 nội dung gửi về Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố theo dõi, đồng thời gửi sang các Đoàn thể để có sự phối hợp giám sát, theo dõi; làm căn cứ đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Các đơn vị cũng căn cứ vào tình hình đặc thù hoạt động của cơ quan, đơn vị mình mà xây dựng đăng ký mô hình dân vận khéo. Đối với các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận sớm thực hiện, triển khai Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 28/01/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đoạn 2015 - 2020”, tối thiểu phải có 4 chuyên đề sinh hoạt ở 4 quý. Đồng chí cũng lưu ý, triển khai thực hiện Triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUCQ ngày 12/2/2019 của Đảng ủy cơ quan về “kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ quan năm 2019”, 100% các chi đảng bộ đều được kiểm tra giám sát trong năm 2019. Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho Đại hội chi đảng bộ cần triển khai sớm, song song với đó là việc rà soát và lựa chọn quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để xét cảm tình đảng, không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng.

 
Ban biên tập
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác