Tiếp tục tạo bước đột phá trong hoạt động Công đoàn

Ngày đăng: 27/11/2018

Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn (CĐ) ký mới 396 thỏa thuận hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho 1,5 triệu người với số tiền ước được hưởng là khoảng 500 tỷ đồng; các cấp CĐ đã chỉ đạo, hỗ trợ CĐ cơ sở đề xuất, thương lượng và ký mới 990 bản Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đem lại nhiều quyền lợi cao hơn luật cho đoàn viên CĐ... Đó là những kết quả nổi bật của tổ chức CĐ Việt Nam trong năm 2018, nỗ lực thực hiện chủ đề năm 2018 - ‘Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”.

Ký mới 396 thỏa thuận hợp tác vì lợi ích đoàn viên

Thông tin về kết quả hoạt động CĐ năm 2018, nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Tiếp tục thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ", các cấp CĐ đã triển khai nhiều hoạt động với nội dung, hình thức đa dạng nhằm chăm lo lợi ích thiết thực của người lao động (NLĐ), trong đó chú trọng những lợi ích dành cho NLĐ là đoàn viên CĐ, từng bước tạo sự khác biệt so với NLĐ chưa là đoàn viên công đoàn.

tiep tuc tao buoc dot pha trong hoat dong cong doan
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ hai, khoá XII diễn ra trong 2 ngày (26-27/11) tại Hà Nội

Cụ thể, các cấp CĐ quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa chương trình “Phúc lợi đoàn viên CĐ và NLĐ”; chủ động đàm phán, ký kết các thỏa thuận mới với các đối tác; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Chương trình đến đoàn viên, NLĐ tại các CĐ cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, NLĐ có cơ hội tiếp cận, sử dụng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối tác với các ưu đãi, thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, góp phần xây dựng, củng cố quan hệ gắn kết bền chặt hơn giữa người đoàn viên với tổ chức CĐ, thu hút nhiều NLĐ gia nhập tổ chức CĐ. Năm 2018, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp CĐ ký mới 396 thỏa thuận hợp tác, số đoàn viên được hưởng lợi là 1,5 triệu người với số tiền ước được hưởng là khoảng 500 tỷ đồng.

Cần tạo bước đột phá trong hoạt động CĐ

Phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ hai, khoá XII diễn ra ngày 26/11 tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiến lớn của tổ chức CĐ, cùng với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối hợp, chia sẻ của cả hệ thống chính trị phong trào công nhân và hoạt động CĐ đã thu được nhiều kết quả quan trọng: Tổ chức thành công Đại hội CĐ cấp tỉnh, ngành và Đại hội XII CĐ Việt Nam; công tác chăm lo lợi ích đoàn viên tiếp tục đạt kết quả tích cực góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa đoàn viên và tổ chức CĐ; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được quan tâm; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; hoạt động “Tháng Công nhân” với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” tiếp tục tạo được sức lan tỏa; các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đạt nhiều kết quả quan trọng…

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đề nghị: Các đại biểu dự Hội nghị cần nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, cần nắm bắt những khó khăn, thách thức... từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, đề xuất các giải pháp có tính đột phá, khả thi cao để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2019 và những năm tiếp theo, cũng như cả nhiệm kỳ khóa XII, đặc biệt là năm 2019 là năm đầu tiên tổ chức CĐ triển khai Nghị quyết Đại hội XII; kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam và là năm đầu tiên Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới CPTPP có hiệu lực.

Tiêu biểu trong hoạt động này là một số tỉnh, thành phố, như: LĐLĐ TP Hà Nội: CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai ký thỏa thuận với 63 doanh nghiệp trên địa bàn, có 5.009 CĐ cơ sở triển khai đến 244.389 đoàn viên CĐ sử dụng dịch vụ, giá trị đoàn viên được hưởng lợi từ chương trình trên 1 tỷ 059 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Ký kết với 11 đối tác, có trên 45.000 đoàn viên và NLĐ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của đối tác, giá trị được hưởng lợi từ các chương trình trên 3,5 tỷ đồng; LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Ký thỏa thuận hợp tác với 14 đơn vị, có trên 11.900 lượt đoàn viên được hưởng lợi từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các đối tác với số tiền được hưởng lợi 673 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn ca của NLĐ. Trong năm 2018, có thêm 436 CĐ cơ sở chủ động đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca lên bằng và cao hơn 15.000 đồng, mang lại lợi ích cho 184.353 lao động. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức giám sát chất lượng bữa ăn ca tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang.

Trong đó, tại tỉnh Bắc Giang, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 30 CĐ cơ sở doanh nghiệp đăng ký xây dựng mô hình điểm "CĐ tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong doanh nghiệp"; có 283 doanh nghiệp đưa nội dung ăn ca vào Thỏa ước lao động tập thể; có 85 doanh nghiệp chi suất ăn trên 20.000 đồng, 294 doanh nghiệp chi suất ăn từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng, 17 doanh nghiệp chi suất ăn dưới 15.000 đồng. Tại tỉnh Hà Nam: Đến nay có 317/317 doanh nghiệp (có tổ chức CĐ) có tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ với mức trên 15.000 đồng/suất, đạt 100%.

Theo tổng kết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, chương trình “Mái ấm công đoàn” tiếp tục đạt kết quả, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.168 nhà với tổng số tiền hỗ trợ hơn 38,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động chăm lo đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, các hoạt động xã hội của tổ chức CĐ, hoạt động cho vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn cho công nhân, lao động nghèo được quan tâm duy trì.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ đoàn viên

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Năm 2018, các cấp CĐ đã chỉ đạo, hỗ trợ CĐ cơ sở đề xuất, thương lượng và ký mới 990 bản TƯLĐTT, nâng tổng số TƯLĐTT được ký kết và thực hiện lên 28.876 bản.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức tuyên dương “70 Chủ tịch CĐ cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác TƯLĐTT và đối thoại năm 2017”, tổ chức tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm thương lượng tập thể và đối thoại tại doanh nghiệp”, nhằm biểu dương những điển hình trong công tác TƯLĐTT và đối thoại, góp phần phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, nhất là cấp cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Tiêu biểu là tại TP Đà Nẵng: Có 830/1.015 doanh nghiệp, đơn vị có CĐ cơ sở thực hiện việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đạt tỷ lệ 81,8%; thương lượng thành công TƯLĐTT nhóm tại 10 doanh nghiệp với 12 nội dung có lợi hơn quy định pháp luật cho NLĐ. Tại TP Hải Phòng, các cấp CĐ đã ký kết 207/262 bản TƯLĐTT, trong đó có 79/100 bản TƯLĐTT ký mới, 128/162 bản TƯLĐTT ký lại. Tại tỉnh Bình Định, đã có 264/351 CĐ cơ sở trong doanh nghiệp có TƯLĐTT (đạt 75,2%); rà soát, sửa đổi bổ sung và ký mới 5 TƯLĐTT...

Bên cạnh đó, tổ chức CĐ thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Hội nghị cán bộ công chức, hội nghị NLĐ tập trung vào các nội dung thiết thực, giải quyết những vấn đề sản xuất kinh doanh và công tác đặt ra, đóng góp xây dựng cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo báo cáo của các đơn vị, đã có 57.989 đơn vị trên tổng số 59.012 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đạt tỷ lệ 98,27%; có 22.483 doanh nghiệp trên tổng số 42.213 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ đạt tỷ lệ 53,26%; các doanh nghiệp đã tổ chức 29.353 cuộc đối thoại định kỳ 3 tháng 1 lần và 3.749 cuộc đối thoại đột xuất. Một số đơn vị đã thực hiện tốt đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đạt từ 1 lần/quý trở lên như: CĐ Cao su, CĐ Công Thương, CĐ Ngân hàng; LĐLĐ các tỉnh, thành phố: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng...

 
Bảo Duy
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Tăng cường thực thi quyền công đoàn của NLĐ

Tổ chức “Tết sum vầy” tại các công đoàn cơ sở

Các tin khác