Ba Vì đánh giá, bình xét thi đua CĐCS năm 2018

Ngày đăng: 26/11/2018

Sáng ngày 22/11/2018, tại hội trường khối Dân vận huyện ủy Ba Vì, Hội đồng thi đua khen thưởng Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã họp xét thi đua khen thưởng năm 2018.

Ba Vì đánh giá, bình xét thi đua CĐCS năm 2018

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện quán triệt mục đích, ý nghĩa và phương pháp thực hiện. Năm 2018, các cấp Công đoàn huyện đã triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác công đoàn, qua đó, có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng. Căn cứ vào quy chế thi đua khen thưởng của Liên đoàn lao động Huyện, sau khi các cụm công đoàn cơ sở họp đánh giá kết quả thi đua của các công đoàn cơ sở trong cụm và trình Hội đồng thi đua khen thưởng Liên đoàn lao động Huyện khen thưởng.

Theo đó, các đồng chí đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua danh sách tập thể, cá nhân (trừ CĐCS khối giáo dục đã tổng kết theo năm học) đề nghị các cấp khen thưởng hoạt động Công đoàn năm 2018: Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; đề nghị Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tặng Cờ cho 1 tập thể, tặng bằng khen cho 04 tập thể và 03 cá nhân; đề nghị UBND Huyện tặng giấy khen cho 12 tập thể và 21cá nhân; đề nghị Liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể và 16 cá nhân.

 
Bùi Thị Hải
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hiệu quả từ việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân

Đội tuyển Việt Nam chinh phục “Thử thách nhà Toán học tương lai” tại Malaysia

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2017

Các tin khác