Nắm chắc tư tưởng và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động

Ngày đăng: 20/11/2018

Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khi dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 làm việc với LĐLĐ huyện Đông Anh chiều 19/11/2018. Buổi làm việc nằm trong khuôn khổ đợt kiểm tra phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2018, và định hướng hoạt động năm 2019 các cấp công đoàn Thủ đô.

Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Phạm Xuân Cương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh cho biết, năm 2018, tình hình tư tưởng CNVCLĐ huyện Đông Anh nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua hành động cách mạng của Thành phố và công đoàn tổ chức. Tuy vậy, do nhiều yếu tố khách quan, tình hình việc làm, thu nhập của người lao động vẫn là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm. CNVCLĐ còn băn khoăn, lo lắng trước ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu và của Việt Nam.

“Trước thực tế đó, LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục chú trọng, đặt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu”- ông Phạm Xuân Cương cho biết. Cụ thể, LĐLĐ Huyện đã phối hợp với UBND Huyện xây dựng và triển khai công văn liên tịch chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần và các đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động và Hội nghị cán bộ công chức năm 2018.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 làm việc với LĐLĐ huyện Đông Anh

Kết quả, 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, 65,5% các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động, chất lượng hội nghị được nâng lên quy trình thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị LĐLĐ huyện Đông Anh trong năm 2019 cần lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Đặc biệt các nội dung tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định 04 và Nghị định 60 của Chính phủ được thực hiện đầy đủ, quy định trong quy chế dân chủ ở cơ sở được thông qua tại Hội nghị đã tạo được không khí dân chủ, cởi mở trong quá trình tổ chức hội nghị.

Cùng với thực hiện tốt quy chế dân chủ, LĐLĐ huyện đã tích cực, chủ động tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, thông qua đó giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội tại 22 đơn vị sản xuất kinh doanh.

Từ kết quả kiểm tra giám sát, LĐLĐ huyện và đoàn liên ngành đã kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại của CNVCLĐ được quan tâm, giải quyết kịp thời, LĐLĐ huyện giải quyết 01 đơn thư, phối hợp MTTQ và các phòng ban tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về việc thực hiện Luật Lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động tại 46 đơn vị.

Không chỉ bảo vệ quyền lợi, việc chăm lo đời sống người lao động, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn cũng được LĐLĐ huyện Đông Anh chú trọng. LĐLĐ Huyện đã làm việc với 07 doanh nghiệp trên địa bàn để ký kết hợp tác phát hành thẻ ưu đãi cho đoàn viên và đã ký kết hợp tác với 2 đơn vị thỏa thuân ưu đãi cho đoàn viên công đoàn.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn ở địa phương có tập trung đông CNLĐ, LĐLĐ Huyện đã tích cực phối hợp với LĐLĐ Thành phố tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” và các hoạt động xã hội chăm lo đến các đối tượng chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các hoạt động của Tháng công nhân, chăm lo tết Nguyên đán cho người lao động. LĐLĐ Huyện cũng đã triển khai xây dựng Quỹ xã hội năm 2018 đến 100% CĐCS, tính đến ngày 28/10 các cơ sở ủng hộ được 240.000.000 đồng, hoàn thành chỉ tiêu nộp về LĐLĐ Thành phố 133.790.000 đồng.

Ông Phạm Xuân Cương còn cho biết, năm 2018, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh cũng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công đoàn cấp trên, các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với CNVCLĐ; tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; tuyên truyền Kế hoạch thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đặc biệt, các cấp công đoàn huyện Đông Anh đã chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội trong CNVCLĐ thông qua việc kiện toàn và duy trì giao ban thường xuyên tổ thăm dò dư luận xã hội để phản ánh kịp thời với cấp trên và xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm.

“Có thể nói, năm 2018, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Đông Anh tiếp tục được duy trì ổn định, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và chương trình công tác trọng tâm của BCH LĐLĐ huyện Đông Anh. Thông qua các hoạt động, vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn được nâng cao, kết quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện”- ông Phạm Xuân Cương nhấn mạnh.

Cần nắm chắc tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã phát biểu ý kiến làm rõ hơn những kết quả đạt được, góp ý cho những mặt còn tồn tại cần phải bổ sung, rút kinh nghiệm đồng thời định hướng cơ bản cho hoạt động năm 2019 đối với từng mặt công tác chuyên đề của LĐLĐ huyện Đông Anh. Đồng thời, thành viên đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu Đại hội Công đoàn các cấp và kiểm tra Quỹ tiền mặt của LĐLĐ huyện Đông Anh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao các kết quả hoạt động của LĐLĐ huyện Đông Anh trong năm 2018.Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đặc biệt biểu dương việc chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, công tác xã hội từ thiện, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình đoàn viên, tâm tư nguyện vọng người lao động của LĐLĐ huyện Đông Anh.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, Đông Anh là địa bàn tập trung KCN Bắc Thăng Long với số lượng rất đông CNLĐ vì vậy LĐLĐ Huyện luôn luôn phải đặc biệt chú trọng, quan tâm việc nắm chắc tư tưởng, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNLĐ.

“Tâm tư, tình cảm của 70 ngàn lao động của KCN Bắc Thăng Long yên ổn, nói một cách khác, quan hệ lao động của KCN Bắc Thăng Long yên ổn thì thì quan hệ lao động của cả thành phố mới yên ổn. Chính vì vậy, vai trò của LĐLĐ huyện Đông Anh vô cùng quan trọng, các đồng chí phải hết sức quan tâm đến công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ để báo cáo kịp thời với cấp ủy, công đoàn cấp trên xử lý nếu có vướng mắc phát sinh”- Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhắc nhở.

Bên cạnh đó, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức và hội nghị người lao động; xây dựng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể; thực hiện nội quy lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; tích cực thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, quan tâm giải quyết đôn đốc thu nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế v.v…

Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu LĐLĐ huyện Đông Anh cần bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, trong đó chú trọng đến việc thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, các Nghị quyết Trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội… để xây dựng nội dung hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị LĐLĐ huyện Đông Anh trong năm 2019 cần lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Trước mắt từ nay đến hết năm 2018, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị LĐLĐ huyện Đông Anh khần trương xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo kịp thời tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho CNLĐ một cách thiết thực.

 

 
Phạm Diệp
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

LĐLĐ huyện Hoài Đức bàn giao mái ấm công đoàn

Quận Thanh Xuân gặp mặt đồng bào công giáo dịp Noel

Ba Vì bàn giao Mái ấm công đoàn

Các tin khác