LĐLĐ huyện Ba Vì: kiểm tra cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018

Ngày đăng: 16/11/2018

Mới đây, LĐLĐ huyện đã tham mưu Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Ba Vì kiểm tra thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018 tại các đơn vị UBND xã Thái Hòa, Trường Tiểu học Thái Hòa, Trường THCS Phú Cường, Trường THCS Ba Trại, Trường THCS Yên Bài A, Trường Mầm non Ba Trại A.

Tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, Chi bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, chuyên môn của cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cùng cấp triển khai thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng và giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị. Ban chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị được thành lập trong đó đồng chí Thủ trưởng cơ quan – Bí thư Chi bộ của các cơ quan, đơn vị là Trưởng Ban, Chủ tịch công đoàn cơ sở là Phó Ban và các thành viên là trưởng các tổ chức chính trị xã hội, tổ trưởng các tổ chuyên môn; phân công rõ ràng nhiệm vụ các thành viên nên rất thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị; kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo tại đơn vị để đảm bảo công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; công khai các tiêu chuẩn và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến nội dung thực hiện. Thông qua đó, tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị nắm vững và thực hiện tốt các tiêu chuẩn về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị được tổ chức thường xuyên thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia góp phần hoàn thành kế hoạch công tác hàng năm, trong đó tập trung vào các phong trào thi đua: phong trào “Người tốt, việc tốt”, phong trào “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, phong trào “Sáng kiến sáng tạo”… Thông qua đó, góp phần hoàn thành kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị, được các cấp khen thưởng. Tại các cơ quan, đơn vị được rà soát tổ chức Đảng đều được xếp loại trong sạch vững mạnh; các tổ chức chính trị xã hội trong các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng. Công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, hệ thống pa no, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, các buổi liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao, các buổi sinh hoạt chuyên đề hay các hoạt động ngoại khóa…đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở đơn vị. Đa số cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị đều có ý thức tự học, tham gia 100% các đợt tập huấn do ngành dọc tổ chức. Các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện cho 79 cán bộ công chức, viên chức tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ.

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Pháp luật; không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công tại đơn vị mình  như: Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất; thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông theo quy định; Công khai các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, trả hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, dạy và học, công tác tuyển chọn học sinh đầu vào, xét tốt nghiệp, lưu trữ, cấp phát bằng, giấy chứng nhận, hồ sơ, học bạ, trao đổi thông tin, trang web trao đổi thông tin (đối với các trường) và công tác hộ tịch, hộ khẩu, thủ tục hành chính (đối với Xã); đặt báo cho giáo viên và học sinh để cung cấp các thông tin kịp thời; bố trí hệ thống thư viện, tủ sách pháp luật hợp lý với nhiều đầu sách nhằm nâng cao chất lượng phục vụ học sinh và tuyên truyền chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh đầu tư các thiết chế văn hóa như: sân thể thao, các phòng tập văn nghệ, các dụng cụ thể dục thể thao và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như: Cơ quan UBND xã Thái Hòa, Trường mầm non Ba Trại A, trường Tiểu học Thái Hòa, trường THCS Ba Trại.

Phong trào sáng kiến, sáng tạo được các cơ quan, đơn vị được tổ chức sôi nổi thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ tham gia đạt kết quả. Có 153 sáng kiến kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị được công nhận, trong đó nhiều sáng kiến, sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị cơ bản được thực hiện tốt. Cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đeo thẻ công chức, dự chào cờ đầu tuần theo quy định, trang phục gọn gàng; thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự; duy trì chế độ sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; không có trường hợp cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị hút thuốc lá tại công sở và uống rượu bia trong giờ làm việc. 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Tại các cơ quan, đơn vị đều xây dựng nội quy, quy chế làm việc của đơn vị mình, thực hiện sinh hoạt theo quy định, có sổ ghi chép các cuộc họp; các cơ quan, đơn vị có quyết định thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa tại đơn vị, có báo cáo bằng văn bản về quá trình triển khai, thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và xây dựng được phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được kiểm tra đều thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở như: tổ chức Hội nghị Cán bộ công, viên chức để cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ tham gia ý kiến xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị; sửa đổi nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, quy chế thi đua khen thưởng; công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, nội bộ đoàn kết, không có đơn thư, khiếu nại tố cáo xảy ra tại các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị đều có môi trường làm việc, khuôn viên công sở được cải thiện theo hướng Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn, có nhiều cây xanh, bồn hoa và được chăm sóc tốt, vệ sinh sạch sẽ, khuôn viên công sở bài trí khoa học, đúng quy định. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, tập huấn phòng cháy chữa cháy tạo lực lượng nòng cốt tại đơn vị trong công tác phòng cháy, chữa cháy; bố trí hệ thống phòng cháy, chữa cháy đầy đủ theo quy định; phối hợp tốt với lực lượng an ninh địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Do đó, tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra luôn đảm bảo an toàn, không có hiện tượng mất an ninh trật tự xảy ra..

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: Mở Hội nghị, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu…. Từ đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm chính sách pháp luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; không có trường hợp cán bộ công chức, viên chức sinh con thứ 3; cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị đều đạt gia đình văn hóa. Bên cạnh đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp, ngành, địa phương phát động.

Tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều bố trí lực lượng bảo vệ trực đầy đủ, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên với chính quyền và các lực lượng an ninh tại địa phương, công an huyện Ba Vì. Đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động như: đóng BHXH, BHYT, chế độ tiền lương, tiền thưởng; thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ, gặp khó khăn, hoạn nạn; 100% các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, tổ chức tham quan du lịch cho người lao động hàng năm; bố trí các thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như: tủ sách pháp luật, sân tập thể thao, nhà tập thể thao….Do đó, tại các cơ quan, đơn vị luôn đảm bảo an toàn, không có đơn thư khiếu nại của công chức, viên chức và người lao động.

Công tác tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũng, ban hành và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện công khai theo quy định, mở các loại sổ sách theo quy định để quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao, không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; cán bộ, công chức, viên chức tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa (UBND xã Thái Hòa đạt 94/100 điểm, Trường THCS Ba Trại đạt 94/100 điểm, Trường Mầm non Ba Trại A đạt 93.5/100 điểm, Trường THCS Phú Cương đạt 93/100 điểm, Trường THCS Yên Bài A đạt 92/100 điểm, Trường Tiểu học Thái Hòa đạt 93/100 điểm). Đồng thời thống nhất cao đề nghị Ban Chỉ đạo Huyện xem xét, trình UBND Huyện công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa cho 6 cơ quan, đơn vị.

 
Bùi Thị Hải
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác