Đan Phượng: triển khai Quyết định 99 và Quy định 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng: 12/09/2018

Sáng ngày 6/9, tại Hội trường UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 87- KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII).

Đan Phượng triển khai Quyết định 99 và Quy định 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ban Tôn giáo huyện; Bí thư Đảng ủy, Chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng ngành, đoàn thể xã, thị trấn về dự.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; đồng thời giáo dục, ngăn ngừa cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp vi phạm đạo đức, lối sống. Huyện ủy, các cấp ủy Đảng, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện phát huy vai trò trong việc góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến các xã, thị trấn cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát việc rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên đảm bảo thiết thực, tránh hình thức.

Nội dung thực hiện công khai, góp ý và giám sát; trách nhiệm của các cấp ủy; tổ chức Đảng; tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy đề ra. Tiếp đó, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Lê Đình Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương phổ biến và truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác dân vận vùng đồng bào có tôn giáo; quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và một số điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt, đồng chí đã quán triệt rõ nội dung Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

 
LĐLĐ huyện Đan Phượng
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác