Đại hội X Công đoàn Thị Xã Sơn Tây: Đổi mới, trách nhiệm vì lợi ích của đoàn viên, người lao động

Ngày đăng: 09/03/2018

Trong hai ngày 8 và 9.3, Công đoàn Thị xã Sơn Tây tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Nguyễn Quang Sơn – Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Đặng Vũ Nhật Thăng - Phó Bí thư thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

5 năm qua, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thị xã theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ CNVCLĐ Thị xã đã có sự phát triển về số lượng và được nâng cao về chất lượng. Đến nay, toàn Thị xã có gần 8.000 lao động, trong đó, số lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các ngành, lĩnh vực dịch vụ của các thành phần kinh tế chiếm gần 30% lực lượng lao động.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Thị xã nhiệm kỳ 2013 – 2018, để đảm bảo quyền lợi, phúc lợi tốt hơn cho người lao động, Công đoàn thị xã Sơn Tây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đã đề ra đặc biệt là công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Tập trung chăm lo tốt cho người lao động

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2013 – 2018, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây cho biết, hàng năm 100% CĐCS khối HCSN tổ chức hội nghị CBCCVC, 75% CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, 240 lượt thoả ước lao động tập thể được ký kết, 07 đơn vị tổ chức đối thoại với người lao động. 100% người lao động ở các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn được ký hợp đồng lao động, trong đó 93,7% là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Phối hợp kiểm tra chính sách đối với người lao động cho trên 8.500 lượt CNVCLĐ.

Đoàn đại biểu CNVCLĐ chúc mừng Đại hội

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được các cấp công đoàn, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia; đã ủng hộ các Quỹ và các phong trào xã hội từ thiện khác với tổng số tiền trên 600 triệu đồng (riêng quỹ xã hội 270 triệu đồng); hỗ trợ 11 Mái ấm công đoàn trị giá trên 177 triệu đồng, 8 ngôi nhà tình nghĩa với số tiền trên 400 đồng; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ gần 300 triệu đồng. Phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên 612 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo trị giá trên 600 triệu đồng. quyên góp trong CNLĐ bị đau ốm, bệnh tật hiểm nghèo, gia đình bị thiên tai, hoả hoạn… với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. 

Cùng với đó, chương trình vay vốn phát triển kinh tế gia đình tiếp tục được triển khai tới CNVCLĐ giúp tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ Thị xã đã tổ chức cho 357 CNVCLĐ vay vốn từ quỹ trợ vốn CNVCLĐ thành phố, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với số tiền 17,150 tỷ đồng.

Cũng nhằm mục tiêu có nhiều CNLĐ được chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, trong nhiệm kỳ LĐLĐ Thị xã đã kết nạp 3.197 đoàn viên; thành lập mới 28 CĐCS. Nâng tổng số CĐCS toàn thị xã lên 181 CĐCS với 6.403 đoàn viên/6.628 lao động. Tiếp nhận chuyển đến 04 CĐCS với 140 đoàn viên, chuyển đi 01 CĐCS với 62 đoàn viên.

Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục cho CNVCLĐ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm từng bước xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh về mọi mặt. Các cấp công đoàn thị xã đã chú trọng triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp…; tổ chức sơ kết 5 năm, 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức  phong phú.

Đồng chí Nguyễn Quang Sơn – Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã trao tặng bức trướng cho Đại hội

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, thực hiện “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” gắn với việc thực hiện Chương trình 07 của Thị uỷ được các cấp công đoàn toàn thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Đến hết năm 2017 có gần 100 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được UBND thị xã công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hoá, khen thưởng  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”…

Đổi mới, Dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động

Với chủ đề “Đổi mới, Dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh”, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây khóa X nhiệm kỳ 2018 – 2023, thời gian tới công đoàn Thị xã Sơn Tây xác định tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn các cấp, hướng về cơ sở thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên CNVCLĐ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. 

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy Sơn Tây và các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các cấp công đoàn Thị xã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Thị xã và Thành phố để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn như: Chú trọng và tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Cũng trong nhiệm kỳ, LĐLĐ Thị xã đã kết nạp 3.197 đoàn viên; thành lập mới 28 CĐCS. Nâng tổng số CĐCS toàn thị xã lên 181 CĐCS với 6.403 đoàn viên/6.628 lao động. Phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc được biểu dương khen thưởng, trên 1.100 công nhân giỏi cấp cơ sở, 38 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp thành phố, 807 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp thị xã, lao động tiên tiến, trên 550 gương “Người tốt - việc tốt” được biểu dương; 327 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài các cấp có giá trị được thành phố, doanh nghiệp, công nhận, áp dụng làm lợi hàng trên 12 tỷ đồng.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng ý với 2 nhóm và 12 chỉ tiêu cụ thể, 8 nhiệm vụ giải pháp lớn của Đại hội đã đề ra, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp công đoàn thị xã cần xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, với trọng tâm hướng về cơ sở, về đoàn viên và người lao động, lấy địa bàn công đoàn cơ sở là trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết, với phương châm “Vì sự phát triển bền vững của doanh  nghiệp, vì việc làm và đời sống của người lao động”.

Các cấp công đoàn cần làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng CNVCLĐ, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của CNVCLĐ, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, làm tốt việc đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật của CNLĐ, để CNLĐ có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường trong điều kiện hội nhập, giữ được việc làm và tăng thu nhập. 

Đặc biệt công đoàn cần khảo sát, nắm chắc số lao động trong doanh nghiệp, số lượng đoàn viên, quản lý tốt đoàn viên, có nhiều giải pháp hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Thực hiện tốt công tác quản lý, thu và chi tài chính công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn; công tác phối hợp với các ngành để làm tốt hơn nữa chức năng của tổ chức công đoàn. 

Nguyễn Quang Sơn Nguyễn Quang Sơn, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Thị xã Sơn Tây, đồng chí Nguyễn Quang Sơn, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cám ơn và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố. Bí thư đồng tình với các phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, phân tích, xem xét quyết định như: Các cấp công đoàn cần quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Trung ương 6 khóa XII nhằm sắp xếp tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Mỗi cấp công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, đề xuất giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của CNLĐ; Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới các hoạt động, chăm lo lợi ích thiết thực của đội ngũ CNLĐ, nhất là giải quyết việc làm, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách xã hội khác;

Ban chấp hành ra mắt Đại hội

Đặc biệt, các cấp công đoàn cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thị xã, của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Song song với đó, công đoàn cần tích cực cùng với MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Công đoàn Thị xã Sơn Tây khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bầu Ban chấp hành Thị xã khóa X gồm 21 ủy viên. Đồng chí Hứa Đức Tuấn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Sơn Tây khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội cũng bầu 08 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

 
Phương Ngà
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác