Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày đăng: 07/03/2018

Sáng nay 7/3, tại Hội trường Huyện ủy – HĐND - UBND huyện Mê Linh, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã khai mạc Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dự đại hội có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Mê Linh; đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện và đồng chí Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, cùng 179 đại biểu chính thức đại diện cho trên 291.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện.

Đoàn đại biểu CNVCLĐ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, LĐLĐ Thành phố Hà Nội, cùng sự nỗ lực phấn đấu của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức công đoàn (CĐ), phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ huyện Mê Linh đã đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động của các cấp CĐ đã có nhiều thay đổi quan trọng, với phương châm hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động, tích cực tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp CĐ có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, từng bước phù hợp với thực tiễn và cơ sở, sát nhu cầu của đoàn viên, người lao động. CĐ cũng đã động viên công nhân, viên chức, người lao động tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Kết quả trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã thành lập mới 27 CĐCS, phát triển kết nạp mới 2.080 đoàn viên CĐ hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra; tiếp nhận 2 hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng BHXH, sau khi thông báo tiến hành thủ tục khởi kiện doanh nghiệp ra tòa, các doanh nghiệp đã tự giác nộp tiền; 21/24 doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn ký TƯLĐTT­­­ đạt tỷ lệ 87,5%;  kiểm tra 41 lượt đơn vị thực hiện chính sách đối với người lao động; trao 840 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn cho CNVCLĐ với số tiền 357 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 10 Mái ấm công đoàn, với tổng số tiền 434 triệu đồng; Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tư vấn khám bệnh miễn phí cho trên 1000 lượt CNLĐ. Hàng năm LĐLĐ huyện phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ với 2000 lượt vận động viên tham gia; có trên 1000 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở, 115 Công nhân giỏi cấp huyện, 05 công nhân giỏi Thủ đô, 4.310 lượt đề tài Sáng kiến sáng tạo, 05 sáng kiến được biểu dương sáng kiến sáng tạo Thủ đô…  


Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2018-2023, với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ huyện tiếp tục tập trung theo hướng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Phấn đấu có trên 90% doanh nghiệp có thương lượng và ký kết TƯLĐTT, xây dựng quy chế đối thoại, tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động. 100% công nhân lao động được ký kết hợp đồng lao động đúng quy định của Pháp luật. Phấn đầu hàng năm: đạt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở do LĐLĐ Thành phố và Huyện ủy giao; có 70% trở lên số đoàn viên CĐ, NLĐ nơi có tổ chức CĐ được tuyên truyền, vận động tham gia học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động; có trên 90% CĐCS khối hành chính sự nghiệp và 55% trở lên CĐCS khối DN đạt CĐCS vững mạnh; mỗi CĐCS (có tổ chức cơ sở Đảng) bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp….

Lãnh đạo huyện ủy trao tặng bức trướng cho Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao kết quả CĐ Huyện đạt được nhiệm kỳ qua trong công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; củng cố và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị LĐLĐ huyện tập trung thực hiện hiệu quả 12 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu, 7 giải pháp lớn mà Đại hội đã đề ra, đồng thời chú trọng thực hiện chức năng số một của tổ chức CĐ là đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ thông qua nâng cao chất lượng đối thoại, tổ chức HN NLĐ, HN CBCC, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, khởi kiện các doanh nghiệp nợ BHXH. Bên cạnh đó, cần chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình, định hướng tư tưởng cho CNVCLĐ, tổ chức và phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt công tác tài chính CĐ.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Huyện ủy, đồng chí Bí thư Đỗ Đình Hồng đã cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đối với LĐLĐ Huyện, qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào CNVCLĐ Huyện đạt được nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy cũng đánh giá cao và trân trọng những đóng góp của tổ chức CĐ Huyện trong những đóng góp thiết thực của LĐLĐ Huyện đối với các hoạt động kinh tế - xã hội của Huyện. Chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp CĐ Huyện trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 cần tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, lấy cơ sở là trọng tâm, là địa bàn chủ yếu, lấy CNVCLĐ là đối tượng hoạt động, lấy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và bảo vệ quyền lợi của NLĐ là mục tiêu hoạt động. Thường xuyên nâng cao thu nhập, việc làm, quyền lợi cho NLĐ. Để thực hiện hiệu quả các nội dung trên, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp CĐ cần đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở các cấp công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Huyện ủy Đỗ Đình Hồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhân dịp này, Bí thư Huyện ủy đã tặng đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Mê Linh với nội dung: “Công nhân, viên chức, lao động Huyện Mê Linh  - Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm – Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Ban Chấp hành ra mắt Đại hội 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X, gồm 21 đồng chí. Đồng chí Đào Mạnh Hùng - Huyện uỷ viên, Chánh văn phòng huyện uỷ được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI với 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 
Phương Ngà
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác