Cán bộ Công đoàn Hà Nội thực hiện tốt kỷ cương hành chính ngay đầu năm mới

Ngày đăng: 02/03/2018

Trong dịp đầu xuân 2018, LĐLĐ TP.Hà Nội đã thành lập 6 đoàn công tác, đi kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của tổ chức công đoàn (CĐ) và nắm tình hình CNVCLĐ sau tết tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố (TP).

Trao đổi với Báo chí về kết quả kiểm tra nói trên, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, UVTV Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội cho hay:

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 18/12/2017 của Thành ủy Hà Nội và văn bản số 712/UBND-TH ngày 22/2/2018 của UBND Thành phố,về việc thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu tuất 2018. Nhằm thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính và “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, họat động của hệ thống chính trị” của Thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến thăm công nhân lao động Công ty Thực phẩm Minh Dương (Hoài Đức)

Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Mậu tuất, sáng 21/02/2018 (Mồng 6 Tết) ngày làm việc đầu tiên, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã thành lập 06 đoàn công tác, do đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và các đồng chí Phó chủ tịch làm trưởng đoàn, đi kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của tổ chức công đoàn và nắm tình hình Công nhân viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, tại 18 LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành và 36 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Kết quả kiểm tra cho thấy 100% cán bộ công đoàn các cấp đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội về việc chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, không có hiện tượng Cán bộ công đoàn sử dụng xe công và thời gian làm việc để đi du xuân, lễ hội. Mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn đều được tiến hành thực hiện nghiêm túc ngay từ ngày đầu làm việc.

Về tình hình tư tưởng CNVCLĐ trên địa bàn Thành phố ổn định, vui mừng phấn khởi. Dư luận CNVCLĐ đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Công đoàn đã quan tâm hỗ trợ, động viên, thăm hỏi những CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết, đặc biệt là các hoạt động chăm lo Tết cho CNVCLĐ do các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức như: Chương trình “Tết sum vầy” “Xe đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê miễn phí”, các hoạt động thăm hỏi, động viên của Lãnh đạo Trung ương, Thành phố và tổ chức Công đoàn Thủ đô đối với CNVCLĐ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã trợ cấp, thăm hỏi cho 46.500 trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 31 tỷ đồng; hỗ trợ  62.446 vé xe miễn phí  đưa công nhân về quê đón Tết. Trong 07 ngày nghỉ Tết nguyên đán các cơ quan, doanh nghiệp không xảy ra vụ tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng nào, tình hình giao thông trong dịp Tết được CNVCLĐ đánh giá thuận lợi và tốt hơn năm trước.

Về việc chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, qua công tác kiểm tra và báo cáo của các cấp Công đoàn, đến ngày 26/2/2018 đã có trên 98% CNLĐ ở các doanh nghiệp đã trở lại làm việc đúng thời gian quy định. Số CNLĐ, đặc biệt là CNLĐ ở các khu Công nghiệp và chế xuất năm nay trở lại làm việc tỷ lệ cao hơn so với năm 2017, nguyên nhân là do CĐCS và các doanh nghiệp đã có sự quan tâm, đầu tư tốt hơn đến đời sống, thu nhập và các điều kiện phúc lợi cho CNLĐ, tạo sự tin tưởng gắn bó lâu dài của CNLĐ với Doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Mặt khác, cũng do năm 2018 tỷ lệ lạm phát thấp, cơ hội tìm kiếm việc làm của CNLĐ khó khăn hơn, nên tình trạng “nhảy” việc của CNLĐ cũng xảy ra ít hơn mọi năm.

Xin đồng chí cho biết những khó khăn, hạn chế chính khi thực hiện kỷ cương hành chính ở các cơ quan , đơn vị, doanh nghiệp?

Nhìn chung việc thực hiện kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Thủ đô đã có sự chuyển biến tích cực, trên tinh thần lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Thành phố Hà nội cũng đã từng bước rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, chuẩn hóa các thủ tục hành chính. Sự nỗ lực của đội ngũ CBCC, VC Thành phố đã được doanh nghiệp và người dân ghi nhận thông qua chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hà Nội tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành cao nhất từ trước đến nay. Đội ngũ cán bộ CBCC, VC từ Thành phố đến cơ sở đã có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, có năng lực và tính chuyên nghiệp cao hơn trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Trong Thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ.

Tuy nhiên, cùng với những giải pháp quyết liệt và những kết quả bước đầu nêu trên, thì việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số cơ quan, đơn vị của Thành phố vẫn còn chưa nghiêm. Đặc biệt là kỷ luật hành chính, vai trò gương mẫu của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy, kể cả trong các cơ quan của tổ chức Công đoàn. Công tác đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của CBCC, VC còn thiếu tính định lượng, nên chưa động viên khích lệ được sự nỗ lực, sáng tạo của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến đời sống, thu nhập, điều kiệm làm việc của người lao động, tình trạng vi phạm pháp luật Lao động, Luật công đoàn, Luật BHXH còn diễn ra nhiều nơi, tạo ra bức xúc dẫn đến tranh chấp lao động. Một bộ phận Người lao động tính kỷ luật chưa cao, tình trạnh vi phạm kỷ luật lao động, làm bừa, làm ẩu vẫn còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp. Đây là những khó khăn đòi hỏi tổ chức Công đoàn và cả hệ thống chính trị của Thành phố cần phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. 

Bài học rút ra qua những lần kiểm tra, vai trò tổ chức công đoàn và những biện pháp cần thiết để thực hiện tốt kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp?

Cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức công đoàn. Vận động Cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố; tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chương trình cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với cuộc vận động xây dựng: “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn đối với CNVCLĐ, trong đó tập trung vào tuyên truyền xây dựng tác phong công nghiệp của người lao động, nâng cao ý thức kỷ luật, trình độ chuyên môn tay nghề, tăng năng xuất lao động, đẩy mạnh hoạt động chăm lo phúc lợi đoàn đoàn viên góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp./

 
Ban Chính sách pháp luật
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

LĐLĐ huyện Hoài Đức bàn giao mái ấm công đoàn

Quận Thanh Xuân gặp mặt đồng bào công giáo dịp Noel

Ba Vì bàn giao Mái ấm công đoàn

Các tin khác