Đại hội công đoàn huyện Thạch Thất khóa X: Đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Ngày đăng: 19/01/2018

Sáng nay 19/1, Đại hội công đoàn huyện Thạch Thất khóa X (nhiệm kỳ 2018 – 2023) đã chính thức khai mạc. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Nguyễn Doãn Hoàn – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất.

Với quyết tâm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng lực lượng công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng huyện Thạch Thất ngày càng giàu đẹp, văn minh”. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2018-2023.

Hoàn thành tốt các mặt công tác trọng tâm

Theo công đoàn huyện Thạch Thất, cùng với sự phát triển kinh tế của huyện, đội ngũ CBCC,VC,CNLĐ trên địa bàn huyện cũng tăng nhanh về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên. Hiện nay LĐLĐ huyện đang quản lý 173 CĐCS, với tổng số 6.142 đoàn viên công đoàn (CĐ). Trong nhiệm kỳ qua phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện đã đạt được nhiều kết quả lớn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho CNLĐ được chú trọng, CNLĐ qua đào tạo nghề chiếm tỷ lệ cao. Đội ngũ CB,CC,VC làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có năng lực chuyên môn, có trình độ lý luận chính trị. Việc làm và tiền lương của CNVCLĐ trên địa bàn được đảm bảo. Tỉ lệ người lao động trên địa bàn không có việc làm giảm. Đội ngũ CNVCLĐ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, nhiệm kỳ qua các cấp CĐ đã thể hiện rõ vai trò đại diện cho NLĐ; tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Các cấp CĐ đã tổ chức cho CB,ĐV,CNVCLĐ tham gia đóng góp vào các dự thảo văn bản có liên quan tới quyền lợi của NLĐ. Phối hợp kiểm tra 235 doanh nghiệp nhà nước về chấp hành Bộ Luật Lao động, Luật công đoàn và các chế độ chính sách đối với NLĐ.

Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được các cấp CĐ từ huyện đến cơ sở quan tâm. Hàng năm có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị CB,CC,VC; có trên 60% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ. Phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức cho 25 cuộc đối thoại với 125 lượt ý kiến tham gia xây dựng và bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài ra, để thực hiện nghị quyết 7C/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn các CĐCS xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều bản thỏa ước có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến đại diện Thường trực LĐLĐ Thành phố tặng hoa Đại hội

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLĐ được đẩy mạnh. Các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, chuyên môn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ nhân các dịp lễ tết, tháng công nhân, thường xuyên, đột xuất. Kết quả, đã triển khai cho vay 110 dự án từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và 2.077 CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ trợ vốn của LĐLĐ thành phố. LĐLĐ huyện trợ cấp thường xuyên, đột xuất, Tháng công nhân và trợ cấp nhân dịp Tết nguyên đán với tổng số tiền 142,8 triệu đồng; Các CĐCS trợ cấp tết cho CNVCLĐ với tổng số tiền 1.826.5 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 300 triệu đồng từ quỹ xã hội…Thiết thực hưởng ứng thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ huyện ký thỏa thuận với 2 doanh nghiệp triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ.Cũng nhằm mục tiêu có nhiều CNLĐ được chăm lo, bảo vệ, lợi ích chính đáng, trong nhiệm kỳ qua LĐLĐ huyện Thạch Thất đã thành lập mới 44 công đoàn cơ sở, 2.180 đoàn viên vượt chỉ tiêu thành phố giao.

Cùng với đó phong trào thi đua yêu nước cũng đặc biệt được quan tâm. Nhiệm kỳ vừa qua các cấp CĐ huyện Thạch Thất đã phát động nhiều phong trào học tập, thi đua yêu nước trong CNVCLĐ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các phong trào Thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, khối hành chính sự nghiệp với phong trào “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo gắn với cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm của ngành Giáo dục, “Thực hiện tốt 12 điều y đức trong khám và điều trị bệnh” của ngành Y đã được CNVCLĐ nhiệt tình hướng ứng tham gia. Kết quả đã có 35 sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp 3,8 tỷ đồng, 2.527 lượt CB,CC,VC tham gia thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, 11.200 lượt giáo viên tham gia hội thi đồ dùng dạy và học, 182 CNVCLĐ tham gia thi Điều dưỡng viên giỏi....

Đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Trong những năm tới cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, huyện Thạch Thất đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, CNVCLĐ trên địa bàn có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu đội ngũ CNVCLĐ sẽ có nhiều thay đổi, lực lượng lao động trong các thành phần kinh tế tăng nhanh, yêu cầu nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ của CNVCLĐ để đáp ứng với công nghệ mới càng cần thiết. Cùng với đó, quan hệ lao động sẽ ngày càng phức tạp, tranh chấp lao động, đình công và ngừng việc tập thể còn tiềm ẩn khó lường, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ X xác định cần tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp CĐ; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, nhằm tập hợp thu hút đoàn viên và NLĐ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động, chất lượng của đội ngũ cán bộ CĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức CĐ vững mạnh.

Ban chấp hành LĐLĐ huyện Thạch Thất khóa X nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội ông Ngô Văn Tuyến cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của huyện Thạch Thất có nhiều điểm mới sáng tạo, đạt được nhiều kết quả, thành tích, có nhiều tiến bộ mới trên các mặt hoạt động công tác, kết quả đạt được 5 năm qua của LĐLĐ huyện đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và những nhiệm vụ trọng tâm công tác của LĐLĐ Thành phố.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chỉ đạo LĐLĐ huyện Thạch Thất tập trung triển khai tuyên truyền thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, ưu tiên tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật cho CNVCLĐ. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội công đoàn các cấp đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụ thể hóa và chọn nội dung gắn với từng công việc của tập thể đơn vị, cá nhân để đăng ký thực hiện, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và CNVCLĐ.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện cần tập trung, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trêm địa bàn huyện. Kịp thời tham mưu với lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết triệt để những kiến nghị đề xuất, tâm tư, nguyện vọng…của CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán về lương, thưởng, chế độ chính sách…Rà soát những CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tham mưu với Thành phố và huyện chỉ đạo trợ cấp, tặng quà, hỗ trợ vé xe đưa CNLĐ về quê đón tết. Tổ chức tết sum vầy cho CNVCLĐ. Đồng thời, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt Chỉ thị 406/Ttg của Chính phủ, không đốt pháo trong dịp tết, đón tết an toàn vui tươi, tiết kiệm.

Phát biểu chỉ đạo Đại Hội, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất ghi nhận và biểu dương những thành tích mà công đoàn huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới LĐLĐ huyện cần tiếp tục hướng về cơ sở, tiếp tục chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNLĐ và đoàn viên công đoàn.

Đại hội CĐ huyện Thạch Thất khoá X đã bầu 23 đồng chí vào Ban chấp hành CĐ huyện khoá X nhiệm kỳ 2018-2023; bầu 7 đồng chí đại biểu chính thức dự Đại hội công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

 
Phương Ngà
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác