Đại hội công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ IV: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Ngày đăng: 19/01/2018

Sáng nay 19/1, Đại hội công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018 – 2023) đã khai mạc và bước vào ngày làm việc thứ 2. Với sự tham gia của 186 đại biểu chính thức. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Vinh – Thành ủy viên – Bí thư quận ủy Hoàng Mai dự và chỉ đạo Đại hội.

Đoàn cán bộ CNVCLĐ quận Hoàng Mai chào mừng Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ quận Lưu Thị Thanh Huyền khẳng định Đại hội CĐ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 -2023 diễn ra trong thời điểm đất nước và Thủ đô tiếp tục thu được những thành tựu quan trọng; kinh tế tăng trưởng khá, chính trị - xã hội ổn định, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ CNVCLĐ và nhân dân quận Hoàng Mai đang tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ III. Đại hội CĐ quận Hoàng Mai lần thứ IV là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên CĐ quận. Đại hội nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận để đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, đưa hoạt động CĐ quận ngày càng phát triển.

Công đoàn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ hoạt động CĐ quận Hoàng Mai lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 – 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền cho biết: Hàng năm LĐLĐ đã phối hợp với UBND Quận chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị CB,CC,VC, Hội nghị NLĐ. Thông qua Hội nghị, CNVCLĐ được thảo luận, tham gia xây dựng, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh; xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung Thỏa ước LĐTT, nội quy, quy chế, kiện toàn ban thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị, củng cố mối quan hệ hài hòa với người sử dụng lao động; hướng dẫn cho 15 doanh nghiệp (DN) chưa có tổ chức CĐ xây dựng, đăng ký nội quy lao động...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

LĐLĐ Quận đã chỉ đạo CĐ cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động chú trọng xây dựng và củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN; giúp các DN ổn định, phát triển bền vững, người lao động (NLĐ) có đủ việc làm, thu nhập tăng dần, đời sống được cải thiện và từng bước nâng lên. Thực hiện NQ 7c/NQ – BCH về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ, LĐLĐ quận đã triển khai kế hoạch thực hiện đến 100% CĐCS. Qua khảo sát có 70% doanh nghiệp đưa nội dung tổ chức bữa ăn trưa tại đơn vị và khoảng gần 30 % hỗ trợ tiền ăn giữa ca... vào Thỏa ước lao động tập thể.

Đặc biệt trong năm 2017, thực hiện quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên CĐ và NLĐ tại tòa án theo quy định của pháp luật. Tính đến tháng 9/2017, LĐLĐ quận đã nhận được 96 hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng BHXH, LĐLĐ quận đã gửi thông báo việc nợ đọng BHXH đến các DN đồng thời hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi kiện theo quy định, đến nay đã có 55 đơn vị nộp về cơ quan BHXH Quận với số tiền 9.053.303.107 đồng.

Cũng trong nhiệm kỳ, để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhiệm kỳ 2013 – 2018, LĐLĐ quận thường xuyên quan tâm, củng cố kiện toàn ban chỉ đạo phát triển đoàn viên. Rà soát lại các DN đủ điều kiện thành lập CĐCS để tiến hành vận động, hướng dẫn thủ tục thành lập. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở được LĐLĐ quận xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng giai cấp công nhân và Tổ chức Công đoàn vững mạnh. Kết quả nhiệm kỳ qua đã phát triển mới 124/103 CĐCS (đạt 120,4 %), kết nạp 6504/6200 đoàn viên (đạt 104,9%) vượt chỉ tiêu LĐLĐ thành phố giao.

Cùng với đó, LĐLĐ quận tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ trong việc đồng hành cùng sự phát triển của DN thông qua các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ như: phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong CNVCLĐ...; qua các phong trào thi đua đã có 300 lượt tập thể 2.500 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng; có 423 công nhân giỏi và 200 sáng kiến sáng tạo cấp quận được biểu dương, có 19 công nhân giỏi và 17 sáng kiến sáng tạo Thủ đô được tôn vinh. Trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, toàn Quận đã có trên 5000 sáng kiến cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tế  làm lợi trên 227 tỷ đồng và được các cấp khen thưởng gần 2 tỷ đồng. Các cấp CĐ Quận đã khen thưởng 14.342 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ mới làm lợi 132,686 tỷ đồng, có trên 115 công trình, trong đó có nhiều công trình tiêu biểu được Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố, ngành và Quận gắn biển và tặng Bằng khen.

Với những kết quả đã đạt được nhiệm kỳ qua LĐLĐ quận Hoàng Mai liên tục được tặng Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội, Cờ của LĐLĐ Thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ.

Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp CĐ quận, sẽ tiếp tục thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để phấn đấu thực hiện 12 chỉ tiêu. Trong đó, tổ chức CĐ quận tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức CĐ quận Hoàng Mai vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập Quốc tế. Đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đại diện Thường trực LĐLĐ TP tặng hóa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy Hoàng Mai và các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các cấp CĐ quận luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận và Thành phố để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Phó Chủ tịch đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp CĐ quận cần xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, với trọng tâm hướng về cơ sở, về đoàn viên và NLĐ, lấy địa bàn CĐ cơ sở là trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết, với phương châm “Vì sự phát triển bền vững của DN, vì việc làm và đời sống của NLĐ”.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội của các cấp CĐ quận, góp phần chăm lo đời sống CNVCLĐ, đặc biệt là các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”.

Đồng chí Nguyễn Đức Vinh thay mặt Thường trực Quận ủy tặng bức trướng cho Đại hội

Cùng với đó, các cấp CĐ cần làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng CNVCLĐ, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của CNVCLĐ, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, làm tốt việc đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật của CNLĐ, để CNLĐ có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường trong điều kiện hội nhập, giữ được việc làm và tăng thu nhập.

Đặc biệt CĐ cần khảo sát, nắm chắc số lao động trong DN, số lượng đoàn viên, quản lý tốt đoàn viên, có nhiều giải pháp hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở. Thực hiện tốt công tác quản lý, thu và chi tài chính CĐ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của CĐ; công tác phối hợp với các ngành để làm tốt hơn nữa chức năng của tổ chức CĐ. 

Ban chấp hành LĐLĐ quận Hoàng Mai khóa IV nhiệm kỳ 2018-2023

Thay mặt lãnh đạo quận Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Hoàng Mai cám ơn và ghi nhận những  ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố. Bí thư cũng lưu ý nhiệm kỳ tới tổ chức CĐ quận cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật của đoàn viên và NLĐ; nâng cao vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; củng cố tổ chức CĐ cơ sở; tiếp tục xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ. Đặc biệt CĐ cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Với tinh thần dân chủ, minh bạch kết thúc ngày làm việc thứ hai, Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 21 ủy viên, bầu 12 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI. Đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền – Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 – 2018, được Đại hội tín nhiệm bầu tái đức cử Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 
Phương Ngà
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác