Hoạt động Công đoàn năm 2018: Tiếp tục hướng về cơ sở, chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động

Ngày đăng: 15/01/2018

Chiều 13/1, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Tại hội nghị lần này, đã có hơn 80 lượt ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp xây dựng về chủ đề hoạt động của CĐVN trong năm 2018 và những vấn đề đặt ra đối với tổ chức CĐ, phong trào CNVCLĐ.

Trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị, các đại biểu chia 6 tổ để thảo luận về các báo cáo, tờ trình, gồm: Góp ý vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình tại Đại hội XII CĐVN; Tờ trình dự thảo Điều lệ CĐVN; báo cáo thực hiện chương trình phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013-2018 và trong năm 2017...

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã tiếp thu và giải trình ý kiến phát biểu tại Hội trường và các tổ thảo luận... Theo đó, qua tổng kết, tại hội nghị lần này, đã có 4 ý kiến thảo luận tại hội trường và 77 lượt ý kiến thảo luận tại các tổ.

Bên lề Hội nghị Ban chấp hành, Tổng LĐLĐVN cũng đã tổ chức 4 Hội nghị: Hội nghị Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh, thành phố và CĐ ngành; Hội nghị Đoàn Chủ tịch; Hội nghị thông tin, quán triệt về vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công; Hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2017, triển nhiệm vụ năm 2018 và trao thưởng cho các đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên

Góp ý về Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2017, nhiệm vụ năm 2018, đã có 10 ý kiến phát biểu. Đồng chí Trần Thanh Hải cho biết: Có ý kiến đề nghị cần phải có chủ đề hoạt động CĐ cho năm 2018. Về vấn đề này, Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu và giải trình như sau: Tiếp nối năm 2016, năm 2017, Ban Chấp hành đã quyết định lấy chủ đề là “Năm vì lợi ích đoàn viên” để thúc đẩy vấn đề này trong hệ thống CĐ, nhưng đến nay như báo cáo và nhiều ý kiến đại biểu đề cập kết quả còn chưa đạt yêu cầu.

Mặt khác, năm 2018 Tổng LĐLĐVN sẽ tập trung cho công tác Đại hội CĐ tỉnh, ngành và Đại hội XII CĐVN, do vậy Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục tập trung chăm lo lợi ích, đại diện tốt hơn cho đoàn viên, người lao động thể hiện đúng tinh thần Đại hội CĐVN là hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, có 65 lượt ý kiến góp ý về công tác tổ chức của CĐVN; 20 lượt ý kiến đề cập đến công tác tài chính CĐ; 9 lượt ý kiến tham gia về chủ đề thảo luận tại Đại hội CĐVN lần thứ XII...

Khen thưởng thi đua: Phải rõ người, rõ việc

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2017 của cả hệ thống CĐ; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhiều nơi, nhiều lúc chưa nhận được sự chủ động vào cuộc của tổ chức CĐ.

Về hoạt động CĐ năm 2018, Chủ tịch Bùi Văn Cường cho biết sẽ tập trung nâng cao hiệu quả các hoạt động thường xuyên của CĐVN. Ví như, đối với việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích, chính đáng, hợp pháp của đoàn viên và người lao động, Tổng LĐLĐVN sẽ có cách làm mới, như: Xây dựng đội ngũ luật sư, xây dựng đội tư vấn online để tư vấn về pháp luật lao động; nắm bắt dư luận, tâm tư CNLĐ qua mạng xã hội...

Trong tổ chức các hoạt động thi đua, năm 2018, Tổng LĐLĐVN sẽ nhìn nhận, đánh giá lại phong trào thi đua phát huy sáng kiến, phong trào lao động sáng tạo; chương trình Vinh quang Việt Nam sẽ chú trọng tôn vinh những công trình vượt thế kỷ, các công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội XII CĐVN...

“Dù là phong trào thi đua nào, cũng phải phải ghi nhận vai trò cá nhân, rõ người, rõ việc, qua đó khích lệ, động viên các cá nhân phát huy nội lực, phát huy sức sáng tạo, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước”, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc với 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Kết thúc hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI CĐVN, chào mừng Đại hội CĐ các cấp và Đại hội XII CĐVN, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2018.

 
Theo Laodongthudo
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Đồng chí Bùi Văn Cường nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc với WFTU

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30: Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Các tin khác