Tổng LĐLĐVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Ngày đăng: 15/01/2018

Chiều 13/1, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thay mặt Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN đã quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tới toàn thể đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch Bùi Văn Cường đã quán triệt những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã trình bày chương trình hành động thực hiện 4 Nghị quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Đồng thời, cũng đặt ra một số yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức CĐVN trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trong đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đặc biệt nhấn mạnh các cấp CĐ cần chủ động triển khai hiệu quả Đề án đổi mới tổ chức hoạt động CĐVN trong tình hình mới, chú trọng việc phát triển tổ chức CĐ, nâng cao hiệu quả hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên, đặc biệt triển khai xây dựng các thiết chế CĐ phục vụ CNLĐ.

 

 
Theo Laodongthudo
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Đồng chí Bùi Văn Cường nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc với WFTU

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30: Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Các tin khác