LĐLĐ Thành phố triển khai công tác tuyên giáo năm 2018

Ngày đăng: 10/01/2018

Sáng 09/01/2018, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018 và công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo các Ban LĐLĐ Thành phố; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ làm công tác Tuyên giáo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở…

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến chủ trì hội nghị

Năm 2018, năm diễn ra Đại  hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục lấy chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, năm Thành phố lấy chủ đề “Năm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính”, Công tác Tuyên giáo tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tăng cường công tác giáo dục truyền thống dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam nhân các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước; Tuyên truyền về những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của tổ chức công đoàn, tuyên truyền “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, “Năm kỷ cương hành chính” của Thành phố; Bộ quy tắc ứng xử của đội ngũ CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; … nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, hưởng ứng và gửi các đề tài sáng kiến sáng tạo tham gia Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam; biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động “Cảm ơn” người lao động, xem người lao động là những thành viên “hữu cơ” để doanh nghiệp phát triển, thể hiện và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của người lao động đối với doanh nghiệp, địa phương, xã hội; động viên người lao động gắn bó bền vững với cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện cuộc vận động Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô gắn với phong trào Xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, duy trì hưỡng dẫn hiệu quả hoạt động các Cụm văn hoá thể thao, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Hội khỏe, giải thể thao, giải cầu lông, giải bóng đã mi ni, giải tennis, liên hoan, hội diễn CNVCLĐ; các chương trình “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”, chiếu phim phục vụ công nhân lao động; đào tạo “hạt nhân văn hóa cơ sở”; … nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CNVCLĐ.

Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho CNVCLĐ; Tuyên truyền “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị” gắn với nhiệm vụ nâng cao hiệu lực hiệu quả của các cấp công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô, thực hiện tốt kỷ cương hành chính. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên DLXH cụm LĐLĐ Thành phố, tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác DLXH, nhằm giúp đội ngũ cộng tác viên DLXH triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, sâu sát cơ sở và đoàn viên CNVCLĐ, nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ. Kịp thời tham mưu với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố các biện pháp giải quyết, ổn định tư tưởng CNVCLĐ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác năm 2018, đặc biệt công tác Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chỉ đạo:

Một là, về công tác Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI và và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề nghị các Liên đoàn Lao động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của  Liên đoàn Lao động Thành phố. Cụ thể: Hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ ngày 16/2/2017 của Liên đoàn Lao động Thành phố về Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Kế hoạch số 50/KH-LĐLĐ ngày 20/9/2017 về Biên soạn 02 ấn phẩm tuyên truyền Đại hội Công đoàn Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Kế hoạch số 58/KH-LĐLĐ ngày 19/10/2017 về Công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hai là, về các Cụm pano tuyên truyền cổ động trực quan trên các trục chính các tuyến phố trung tâm và các cửa ngõ ra vào Thủ đô chào mừng Đại hội, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thời gian từ trước 10 - 15 ngày kể từ ngày diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI (dự kiến 23, 24, 25/4/2018) đến hết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (dự kiến 26, 27, 28/7/2018).

 
Ngô Ngọc Thủy
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác