Đại hội Công đoàn huyện Ứng Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023: Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển

Ngày đăng: 05/01/2018

Với chủ đề “ Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ huyện Ứng Hòa”, sáng nay 5/01/2018, Đại hội Công đoàn huyện Ứng Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã khai mạc trọng thể.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Xuyên – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Lê Hồng Hà – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa Đỗ Thị Phương Nga khẳng định Đại hội CĐ huyện Ứng Hòa lần thứ X diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và CNVCLĐ, đoàn viên CĐ trên địa bàn huyện Ứng Hòa đang nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ huyện Ứng Hòa, thiết thực chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII…Đại hội sẽ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận để đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, đưa hoạt động CĐ huyện ngày càng phát triển.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Phong phú, sáng tạo, chủ động, thiết thực

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã cùng các cấp công đoàn luôn đổi mới tư duy, sáng tạo về nội dung hoạt động, đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác công đoàn gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện để chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các CĐCS trực thuộc và phối quản trên địa bàn thực hiện đồng thời với nhiệm vụ của cơ sở đạt nhiều kết quả nổi bật như: 

Thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ thông qua chỉ đạo, hướng dẫn 100% đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC-VC, Hội nghị NLĐ đạt 97,27%; tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành với UBND huyện, Tòa án, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế và Bảo hiểm xã hội huyện trong việc chỉ đạo thực thi pháp luật lao động; tham gia Đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại 18 đơn vị cơ sở. Đặc biệt thực hiện chương trình phối hợp liên ngành đã ký với cơ quan BHXH huyện, LĐLĐ huyện đã tiếp nhận 03 hồ sơ nợ đọng BHXH, thông báo đến doanh nghiệp và đã thu hồi được 2 tỷ 713 triệu đồng.

Công tác chăm lo cho NLĐ được quan tâm thực hiện có hiệu quả với 368 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận trợ cấp với số tiền 156,5 triệu đồng; 3927 CNVCLĐ và con CNVCLĐ được thăm hỏi tặng quà với số tiền 978 triệu đồng; 100% CĐCS có quà tết cho CNVCLĐ; Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giám sát 7 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền cho vay 2.070 triệu đồng; thu hồi 230 triệu đồng. Khảo sát, lựa chọn, đôn đốc xây dựng và bàn giao 2 Mái ấm cho gia đình đoàn viên công đoàn. Vận động CNVCLĐ trên toàn huyện đóng góp xây dựng Quỹ xã hội năm 2017 được 98.800.000 đồng....

Công tác thi đua tiếp tục đi vào chiều sâu với 100% CĐCS hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; chỉ đạo các CĐCS phát triển và nâng cao hiệu quả các phong trào hiện có như “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế”. Kết quả đã có 60 công nhân giỏi được biểu dương ở doanh nghiệp, 20 công nhân giỏi được biểu dương ở cấp huyện và 1 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, 385 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CĐ huyện và LĐLĐ Thành phố giao về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Phát triển mới 18 CĐCS, 1.491 đoàn viên.

Công tác nữ công có nhiều đổi mới với 12.922 nữ CNVCLĐ trên địa bàn huyện đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” cấp cơ sở, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp thành phố …

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn

Dự báo nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ đan xen nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức, CNVCLĐ trên địa bàn có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu đội ngũ CNVCLĐ có nhiều thay đổi. Chính vì vậy, CĐ Huyện xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 là “ Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ huyện Ứng Hòa; đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động xây dựng giai cấp công nhân phát triển về số lượng và chất lượng, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại các DN ngoài nhà nước, chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, ghi nhận những thành tích cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ huyện Ứng Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh: Trong những năm qua, huyện Ứng Hòa có những bước phát triển vượt bậc. Trong công tác quản lý huyện đã triển khai sáng tạo, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Trong hoạt động, các cấp CĐ huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND, UBND huyện, chính vì vậy hoạt động CĐ huyện đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Trong đó các cấp CĐ huyện đã chú trọng tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ như tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ và ký TƯLĐTT. Công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh cũng được các cấp CĐ huyện thực hiện rất tốt... Chủ tịch nhất trí với 12 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo, đồng thời nêu 4 nội dung để các cấp CĐ huyện tiếp tục nghiên cứu để làm tốt công tác giám sát tổ chức thực hiện Thỏa ước LĐTT tại doanh nghiệp, chỉ đạo CĐCS tổ chức đối thoại đình kỳ với chủ doanh nghiệp, thực hiện các quy định trong quan hệ lao động. Quan tâm thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ hiện nay. Đồng thời đánh giá thực chất hoạt động của CĐ cơ sở.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng giao nhiệm vụ cho CĐ huyện Ứng Hòa. Theo đó đồng chí yêu cầu sau Đại hội cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội với trọng tâm hướng về cơ sở, về đoàn viên, NLĐ, lấy địa bàn CĐCS là trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, với phương châm vì lợi ích đoàn viên, vì sự phát triển bền vững của DN, vì việc làm và đời sống của NLĐ làm mục tiêu hành động; làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tư tưởng CNVCLD, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị của CNVCLĐ. Đồng thời chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng loại hình cơ sở ngành nghề. Cùng với đó hướng về cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, coi đây là vấn đề gốc, vấn đề cốt lõi trong hoạt động của các cấp CĐ. Đặc biệt thực hiện tốt công tác quản lý, thu và chi tài chính CĐ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của CĐ...

Bí Thư huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Văn Xuyên trao tặng bức trướng cho CNVCLĐ huyện Ứng Hòa

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Xuyên – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy cũng ghi nhận những kết quả của các cấp CĐ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới BCH CĐ huyện cùng với Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân huyện Ứng Hòa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; Cùng với đó, tổ chức CĐ cần làm tốt nhiệm vụ xây dựng giai cấp công đoàn, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước; Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, giúp CNVCLĐ nâng cao nhận thức về giai cấp về Đảng về tổ chức CĐ. Phối hợp với chính quyền các cấp tiếp tục phát động sâu rộng và tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng trong công nhân. Đặc biệt CĐ các cấp cần đổi mới công tác vận động, thuyết phục với các hình thức phong phú hơn, sinh động hơn, hấp dẫn hơn phù hợp với từng đối tượng góp phần xây dựng tổ chức CĐ huyện ngày cành càng vững mạnh.

Ban chấp hành LĐLĐ huyện Ứng Hòa khóa X ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH CĐ huyện khoá X nhiệm kỳ 2018-2023; đồng chí Đỗ Thị Phương Nga tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa khoá X.

 
Phương Ngà
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác