Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 27

Ngày đăng: 27/12/2017

Sáng nay, 26/12, tại trụ sở Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 27 (khóa XI ) đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, tại hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ bàn và quyết định theo thẩm quyền 13 nội dung đồng thời cho ý kiến đối với 8 nội dung để trình Hội nghị Ban chấp hành quyết định. Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến xác đáng đối với các nội dung trong chương trình hội nghị.

Thực hiện chương trình hội nghị, trong buổi sáng 26/12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thảo luận và thông qua các nội dung như: Đề án Nhân sự Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, Công tác cán bộ, Báo cáo việc triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản ngân hàng; Dự thảo Báo cáo về những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn...

Thời gian còn lại của Hội nghị, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ bàn, quyết định về các nội dung theo thẩm quyền: Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18.10.2016 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam; tờ trình về việc thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ trong đó bổ sung về phân phối nguồn kinh phí sử dụng các cấp công đoàn, quy định tỷ trọng, nội dung chi tại công đoàn cấp trên cơ sở; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo Chỉ thị số 03/CT-ĐCT ngày 8.2.2017 của Đoàn Chủ tịch về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp công đoàn; Dự thảo Chương trình làm việc năm 2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ khóa XI;

Dự kiến phương án Chương trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Tờ trình về tổ chức 12 sự kiện trước Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII năm 2018; Tờ trình về việc tổ chức Hội nghị Chủ tịch Công đoàn ngành, địa phương; Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 11; tờ trình Đề án phát động phong trào “Nói không với tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức”; Sắp xếp lại các Cụm, Khối thi đua trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công; Báo cáo kết quả thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; Tờ trình về 10 sự kiện nổi bật của tổ chức Công đoàn năm 2017; Tờ trình về Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2018.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng cho ý kiến về những nội dung để trình Hội nghị Ban Chấp hành quyết định theo thẩm quyền gồm: Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Tờ trình về chủ đề thảo luận tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Tờ trình về các nội dung của “Đề án giao khoán lợi nhuận cho các đơn vị kinh tế Công đoàn”; Tờ trình về việc xin ý kiến vào “Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện NQ số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Tờ trình kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện NQ số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Tờ trình kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện NQ số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Tờ trình kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện NQ số 18-NQ-TW ngày 25.10.2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tờ trình Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát của công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.

 
Theo Laodongthudo
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Đồng chí Bùi Văn Cường nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc với WFTU

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30: Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Các tin khác