Công đoàn Quận Long Biên: 2013 – 2018, một nhiệm kỳ đổi mới

Ngày đăng: 29/11/2017

Nhiệm kỳ 2013-2018 là giai đoạn Công đoàn Quận Long Biên phát triển rực rỡ và đạt được nhiều thành công trên các mặt, các lĩnh vực công tác, số lượng đoàn viên, CNVCLĐ đã lớn mạnh không ngừng, chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS) được nâng lên và tổ chức Công đoàn đã trở thành tổ chức đáng tin cậy của đội ngũ người lao động, là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp với đội ngũ người lao động.

Có được các kết quả trên đó là sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn, sự nhiệt tình, hăng hái đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp và đặc biệt một yếu tố quan trọng tạo nên những thành công đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quận ủy và LĐLĐ Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của UBND, MTTQ, các phòng, ban ngành, đoàn thể của quận.

"Ngày hội Công đoàn" quận Long Biên năm 2017

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của Quận uỷ và LĐLĐ Thành phố, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quận Long Biên khóa III, LĐLĐ Quận đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác Công đoàn gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận, Thành phố để chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS tổ chức thực hiện. Với phương châm “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở”, LĐLĐ Quận đã hoàn thành mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội và các nhiệm vụ chính trị được giao. Chính vì vậy, 5 năm liền trong nhiệm kỳ LĐLĐ quận được LĐLĐ Thành phố đánh giá là đơn vị dẫn đầu thi đua khối Quận, được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội. Đặc biệt năm 2014, LĐLĐ Quận Long Biên vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.

Hàng năm, LĐLĐ đã phối hợp với UBND quận chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật; có 100% các cơ quan, đơn vị HCSN tổ chức hội nghị cán bộ công chức (HN CBCC). Số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (HN NLĐ) và ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) năm sau nhiều hơn năm trước. Đến năm 2017 có 82,2% doanh nghiệp tổ chức HN NLĐ và ký kết TƯLĐTT, có 68 doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Đơn vị cũng thường xuyên thăm hỏi, trao trợ cấp, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có con bị nhiễm chất độc da cam, bị tật nguyền, đã trao 764 CNVCLĐ với trên 384 triệu đồng; triển khai cho 400 đoàn viên và CNVCLĐ vay 5 tỷ 900 triệu đồng  phát triển kinh tế gia đình hiệu quả; hỗ trợ 480 triệu đồng xây dựng 10 “Mái ấm Công đoàn”.

Trong 5 năm, LĐLĐ quận đã thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các Chủ trương,  đường lối, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Nhà nước cho CNVCLĐ. Đã có trên 5.000 lượt CNVCLĐ tham gia đóng góp vào Hiến pháp năm 2013 và các Luật, chế độ chính sách liên quan. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần nâng cao tư tưởng chính trị, ý thức, trách nhiệm của CNVCLĐ. Tổ chức sơ kết 3 năm, 5 năm và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 -NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Đất nước”. Tuyên truyền thực hiện hiệu quả các chương trình công tác của Quận ủy gắn với các chương trình công tác của Thành ủy, “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm trật tự và văn minh đô thị”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Xây dựng cán bộ, chức chức Thủ đô trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh. Luôn chăm lo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tổ chức nhiều cuộc thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ Quận đến cơ sở; tuyên truyền, xây dựng được 117 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Nhiệm kỳ năm qua đã có hàng nghìn công nhân lao động được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tin học, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp với Chính quyền đồng cấp tập trung xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng. CNVCLĐ Quận đã tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội, quỹ từ thiện trên 10 tỷ đồng.  

Bên cạnh đó các phong  trào thi đua yêu nước được phát động, tổ chức sâu, rộng ở các cấp, các ngành, phù hợp với từng đối tượng, thu hút đông đảo đoàn viên và CNVCLĐ tham gia. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Nhiệm kỳ qua, đã có hơn 7,5 nghìn lượt “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; hàng trăm lượt “Công nhân giỏi” cấp quận; hàng chục lượt “Công nhân giỏi” cấp Thành phố; hơn 4000 sáng kiến, hàng ngàn gương “Người tốt - việc tốt” và trên 8000 “Lao động giỏi”, hơn 1000 tập thể lao động tiên tiến, lao động tiên tiến xuất sắc, chiến sỹ thi đua cơ sở được UBND Quận và UBND Thành phố công nhận.

Công đoàn các cơ sở đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức luyện tay nghề, thi thợ giỏi, tham gia Hội thi tay nghề cấp Thành phố đạt nhiều giải cao; hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học có giá trị được các cấp trên công nhận, áp dụng vào thực tế làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Thu kinh phí Công đoàn vượt chỉ tiêu được giao, nộp LĐLĐ Thành phố đúng, đủ, đảm bảo chi thực hiện các nhiệm vụ của LĐLĐ Quận. Làm tốt công tác chăm lo, giáo dục giới tính và tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ. Công tác kiểm tra được thực hiện đúng Luật, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tập trung giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các đơn kiến nghị của CNVCLĐ, không để xảy ra bức xúc, đơn thư vượt cấp và đông người.

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua là việc LĐLĐ Quận đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó, lựa chọn các hoạt động mới có tính đột phá, tiên phong trong phong trào toàn Thành phố để tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhiều kết quả đạt được cao hơn so với nhiệm kỳ II như: thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ Quận ký cam kết với 13 doanh nghiệp, giảm giá cho đoàn viên Công đoàn khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ thiết yếu bằng “Thẻ ưu đãi đoàn viên” do LĐLĐ Quận phát hành với 8.000 thẻ. Hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quận và LĐLĐ Thành phố giao về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với 118 CĐCS, 7.551 đoàn viên trong đó có 13 CĐCS được thành lập theo điều 17- Điều lệ Công đoàn Việt Nam và 102 CĐCS và 6.080 đoàn viên được thành lập theo Nghị quyết 09 của Thành uỷ Hà Nội; chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS được nâng lên; hoạt động Công đoàn đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 4 “Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân” thông qua hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động; tăng thêm tình đoàn kết, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; chính vì vậy đã thu hút hàng ngàn lượt CNLĐ tham gia. Hàng năm tổ chức 08 - 10 chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết nguyên đán cùng gia đình an toàn. Chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thương lượng và ký Thỏa ước lao động tập thể, chất lượng TƯLĐTT ngày càng có nhiều điều, khoản có lợi cho người lao động; đặc biệt LĐLĐ Quận đại diện cho người lao động của 4 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn tiến hành thương lượng, ký TƯLĐTT với Chủ doanh nghiệp.

Với những thành tích, kết quả đạt được đã khẳng định: nơi nào có tổ chức Công đoàn, nơi đó công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn những đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.     

Khép lại một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, bước sang nhiệm kỳ mới 2018 - 2023 với nhiều cơ hội và thách thức, Công đoàn Quận Long Biên đã đặt ra mục tiêu, phương hướng và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ với khẩu hiệu hành động: “Công đoàn Quận Long Biên đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ,  tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh”. 

 

 

 
LĐLĐ quận Long Biên
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Hội nghị Ban chấp hành kỳ họp thứ 13

Thu kinh phí Công đoàn: Thực trạng và những giải pháp

Tổng kết Chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2008 – 2013

Các tin khác