Hội thảo “Vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động”

Ngày đăng: 27/10/2017

Ngày 25/10/2017, trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội phối hợp với Ban chính sách Pháp luật Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động” tại Hội trường tầng 2 trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Ngô Văn Minh – Ủy viên thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành các Liên đoàn lao động Quận, huyện, CĐ Ngành, CĐ Tổng công ty trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội; các đồng chí là cán bộ làm công tác An toàn vệ sinh lao động các cơ sở, doanh nghiệp.

Sau báo cáo đề dẫn Hội thảo của đồng chí Ngô Văn Minh – Hiệu trưởng trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội là 12 báo cáo chuyên đề và ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu dự Hội thảo. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, trí tuệ các đại biểu dự Hội thảo đã nêu bật những nỗ lực cố gắng của các cấp công đoàn Thủ đô, mạnh dạn chỉ rõ những tồn tại, khó khăn hạn chế, những biện pháp trong thời gian tới cần đẩy mạnh thực hiện để nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn Thủ đô trong công tác An toàn vệ sinh lao động.

Báo cáo tổng kết Hội thảo của đồng chí Ngô Văn Minh – Hiệu trưởng trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội nêu rõ: Kết quả nổi bật của các cấp công đoàn Thủ đô trong những năm qua là đã thực hiện nhiều biện pháp để thực hiện quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật khác, nhằm từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác An toàn vệ sinh lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Xây dựng môi trường lao động làm việc an toàn, tăng năng suất lao động, tạo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp và toàn xã hội.

Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong việc thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động. Tỉ lệ các công đoàn cơ sở tham gia phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, biện pháp đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, các văn bản pháp luật của Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động còn hạn chế, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước có quy mô vừa và nhỏ…

Tại hội nghị, đồng chí cũng chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trên là do một bộ phận cán bộ công đoàn ở một số cấp công đoàn chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác An toàn vệ sinh lao động, chưa nắm chắc những quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động; Ở một số đơn vị có biểu hiện thiếu sự phối hợp chặt chẽ, thiếu chủ động giữa các cấp công đoàn, giữa các đơn vị trong hệ thống công đoàn Thủ đô; chưa làm tốt công tác thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn.

Từ thực trạng và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, các báo cáo đã thống nhất đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động. Các cấp công đoàn cần tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, biên soạn các chính sách pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, trong đó công đoàn cơ sở cần chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và các biện pháp đảm bảo An toàn vệ sinh lao động hàng năm, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, các quy chế quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động. Các cấp công đoàn và cán bộ công đoàn cơ sở cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng việc thương lượng ký kết các bản Thỏa ước lao động tập thể, trong đó có các điều khoản về An toàn vệ sinh lao động; tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động về các vấn đề về An toàn vệ sinh lao động; đại diện người lao động và tập thể người lao động khởi kiện các vi phạm pháp luật về An toàn vệ sinh lao động…

Hội thảo cũng nhất trí tiếp thu những ý kiến của các đại biểu để tiếp chuyển đến các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao vai trò của các cấp công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động (về sửa đổi văn bản pháp luật, về tăng mạnh chế tài xử phạt các vi phạm…)

 
Ngô Văn Minh
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

LĐLĐ huyện Hoài Đức bàn giao mái ấm công đoàn

Quận Thanh Xuân gặp mặt đồng bào công giáo dịp Noel

Ba Vì bàn giao Mái ấm công đoàn

Các tin khác