Văn phòng Chính phủ xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2017 - 2018 với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày đăng: 19/10/2017

Ngày 21 tháng 7 năm 2017, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận số 322/TB-VPCP về Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Thông báo kết luận đánh giá sự phối hợp hoạt động của Văn phòng Chính phủ với Tổng Liên đoàn ngày càng hiệu quả và thực chất, trao đổi thông tin giữa hai bên được thường xuyên và chặt chẽ hơn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp với 09 bộ; tích cực phản biện chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan đến lao động và công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm đến việc đảm bảo điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Thông báo kết luận cũng nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2017 - 2018 với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

1. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia xây dựng thể chế, thực hiện phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động phục vụ người dân, doanh nghiệp.

2. Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; phát triển doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo nhiều việc làm cho xã hội.

3. Xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu của tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế.

4. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; nâng cao hiệu quả công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động, đặc biệt về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kịp thời kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

5. Phổ biến chính sách pháp luật, chủ động cung cấp thông tin liên quan cho người lao động nhằm đẩy lùi thông tin tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của người lao động vào Đảng và Nhà nước, vào sự quản lý, điều hành của Chính phủ.

6. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, khích lệ, động viên người lao động hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp vào kết quả chung của đơn vị và của đất nước.

7. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với công nhân, người lao động vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Tổ chức gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ và đại biểu tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

 

 
Theo Congdoan.vn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Đồng chí Bùi Văn Cường nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc với WFTU

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 27

Các tin khác