Long Biên đánh giá kết quả công tác chỉ đạo đại hội và phát động thi đua chào mừng đại hội

Ngày đăng: 10/10/2017

Ngày 5/10, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác chỉ đạo đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở và phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội công đoàn Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành Phố, Phan Thị Thu Hằng - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Quận Long Biên.

Hiện này, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đang quản lý 241 CĐCS trong đó số CĐCS tổ chức ĐHCĐ là 197; tổ chức hội nghị là 44. Tính đến ngày 2/10/2017, số công đoàn cơ sở  tổ chức đại hội, hội nghị đạt 100% kế hoạch đề ra. Sau đại hội, hội nghị CĐ cấp sơ sở, các CĐCS đã bầu được 977 ủy viên Ban chấp hành; số Chủ tịch CĐCS tái cử là 120/197. Đến nay, 100% Ban Chấp hành CĐCS đã được kiện toàn và sẵn sàng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới (2017-2022).

Tại hội nghị đồng chí Phan Thị Thu Hằng -  Quận ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ quận đánh giá: Ban chấp hành CĐCS đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch và hướng dẫn ĐHCĐ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.Văn kiện đại hội được chuẩn bị chu đáo, bám sát nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, đề ra giải pháp có trọng tâm, xác định các khâu đột phá cụ thể; quá trình thảo luận nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định, bảo đảm yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ được đặc biệt quan tâm, các chức danh trong Ban Chấp hành có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Riêng đối với CĐ khối doanh nghiệp, cơ cấu Ban chấp hành có nhiều công nhân và người lao động trực tiếp tham gia.

Về công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐHCĐ cũng được các CĐCS tăng cường và gắn với các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Từ những kết quả đạt được của ĐHCĐ cấp cơ sở, đồng chí Phan Thị Thu Hằng khẳng định: LĐLĐ quận đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ĐHCĐ sát với tình hình của từng cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện và kịp thời chấn chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến ghi nhận: Trong công tác chỉ đạo ĐH và hội nghị, LĐLĐ quận đã có sáng tạo trong việc đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trình chiếu Báo cáo tại Đại hội với slide hình ảnh, số liệu minh họa cụ thể. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định, bảo đảm yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ, các chức danh trong Ban Chấp hành có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Là đơn vị đầu tiên trong hệ thống công đoàn Thủ đô hoàn thành việc chỉ đạo đại hội Công đoàn cấp cơ sở.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Thu Hằng- Quận ủy viên- Chủ tịch LĐLĐ Quận Long Biên thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Quận Long Biên đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong các cấp CĐ, đoàn viên CĐ và CNVCLĐ. Cụ thể, từ 1/10/2017 đến ngày 31/12/2017, Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên phát động phong trào thi đua trong các cấp CĐ, đoàn viên và CNVCLĐ trên địa bàn quận trong tập trung vào 4 nội dung:

Thứ nhất là đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng và hiệu quả tốt hơn” để công tác thi đua thực sự là động lực góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ hai là vận động CNVCLĐ thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” năm 2017 và thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội”.

Thứ ba là thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên; tham gia thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách có liên quan đến đoàn viên, CNVCLĐ. Đảm bảo đoàn viên CĐ có lợi ích cao hơn so với đối tượng khác; đồng thời phối hợp ký kết với các đơn vị liên quan, cung cấp những sản phẩm dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho đoàn viên CĐ.

Thứ tư, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III CĐ quận Long Biên, Đại hội lần thứ XV CĐ Thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam đề ra. Tổ chức phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề và thi đua nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ CĐ, góp phần tổ chức thành công ĐH IV CĐ quận Long Biên, tiến tới ĐH XVI CĐ Thành phố  và ĐH lần thứ XII CĐ Việt Nam.

 
LĐLĐ quận Long Biên
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hiệu quả từ việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân

Đội tuyển Việt Nam chinh phục “Thử thách nhà Toán học tương lai” tại Malaysia

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2017

Các tin khác