Công đoàn ngành Dêt-May Hà Nội chỉ đạo Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ CĐCS Công ty TNHH may xuất khẩu Đại nghĩa

Ngày đăng: 21/09/2017

Thực hiện kế hoạch số 27/KH-CĐN ngày 22/2/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị các CĐCS trực thuộc tiến tới Hội nghị đại biểu Công đoàn ngành lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Ngày 17/9/2017 Ban Chấp hành Công đoàn công ty TNHH May xuất khẩu Đại Nghĩa tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự Hội nghị có đ/c Đinh Văn Viện, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội; đ/c Nguyễn Thị Thiện, Giám đốc Công ty cùng 120 đoàn viên công đoàn ưu tú đại diện 1.400 CNLĐ đến từ 21 tổ, bộ phận sản xuất trong công ty.

Hội nghị Công đoàn công ty đã đánh giá kết quả hoạt động ½ nhiệm kỳ đầu, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Hội nghị thảo luận và quyết định bổ sung mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn ½ nhiệm kỳ còn lại trong khóa II; Tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị của Công đoàn ngành; Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Bầu 03 đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo của BCH trình tại Hội nghị đã khẳng định sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc công ty thực hiện có kết quả công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNLĐ như: đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN … cho 100% CNLĐ; Kịp thời tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Công đoàn các cấp, nhiệm vụ chính trị của huyện và kế hoạch SXKD của công ty đến toàn thể đoàn viên CNLĐ công ty; Phát động các phong trào thi đua đến các tổ, bộ phận gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố, ngành, địa phương và công ty. Sau mỗi đợt thi đua đều có đánh giá sơ, tổng kết động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; các mặt công tác khác hoạt động đều đạt kết quả góp phần xây dựng công ty ngày cảng phát triển tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong toàn công ty.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ ½ nhiệm kỳ 2017-2020 các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua 4 mục tiêu, 5 nhóm giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ. Tập trung phấn đấu phát triển 100% đoàn viên trên tổng số lao động; duy trì sinh hoạt BCH Công đoàn mỗi tháng 01 lần; có 85% đoàn viên đạt danh hiệu lao động giỏi; Công đoàn Công ty đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh của Công đoàn ngành. Hội nghị kêu gọi CNLĐ và đoàn viên Công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia quản lý doanh nghiệp, tổ chức SXKD hiệu quả, giữ vững thương hiệu sản phẩm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Viện, Chủ tịch Công đoàn ngành đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Chấp hành CĐCS đạt được trong ½ nhiệm kỳ đầu và chỉ đạo BCH Công đoàn tập trung làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong ½ nhiệm kỳ còn lại. Chú trọng công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNLĐ, quan tâm tổ chức Hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp; công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương và kế hoạch SXKD của doanh nghiệp cho CNLĐ; phát động sâu rộng hơn nữa các phong trào thi đua dài, ngắn ngày gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố, ngành, địa phương và đơn vị. Kết thúc các đợt thi đua kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào, đồng thời nhân điển hình tiên tiến trong toàn công ty.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành cảm ơn và mong muốn Ban Giám đốc công ty tiếp tục quan tâm, ủng hộ để BCH Công đoàn khóa II triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

 
Tiến Thanh
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hà Nội tự tin bước vào năm 2018

Hà Nội định hình chính quyền đô thị: Vượt thách thức, nắm thời cơ

Bế mạc hội thi “Ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn” năm 2017: Khuyến khích cán bộ công đoàn không ngừng học hỏi

Các tin khác