Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP: Tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày đăng: 09/08/2017

Sáng 9/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho hơn 200 đồng chí là đảng viên các Chi, Đảng bộ bộ phận. Đồng chí Vũ Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến toàn bộ đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực.

Tại các Hội nghị lần này, các học viên đã được đồng chí Đào Tiến Dũng, Trưởng phòng Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố đề nghị các Chi, Đảng bộ trực thuộc bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết và hướng dẫn của Trung ương, trong đó chú trọng thống nhất nhận thức và các nội dung cốt lõi của Nghị quyết; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng; tổ chức quán triệt phù hợp về hình thức và nội dung tới toàn công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.Đây là các Nghị quyết quan trọng về xây dựng, phát triển nền kinh tế của đất nước. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ. Đồng thời giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân...

Đồng chí Vũ Kim Sơn đề nghị sau Hội nghị, các học viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ và thách thức, mục tiêu, giải pháp, đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở cơ quan và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, góp phần nhanh chóng đưa 3 Nghị quyết quan trọng vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

 

 
Trần Lan
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác