Huyện Gia Lâm: Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.

Ngày đăng: 08/07/2017

Sáng 03/7, tại Hội trường Huyện ủy Gia Lâm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gia Lâm phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đồng chí Đinh Quang Thành- Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng, Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tới dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho Hội nghị. Tham dự hội nghị là hơn 200 đ/c là Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và BTV, BCH các tổ chức chính trị - xã hội huyện và cơ sở. Riêng khối CNVCLĐ tham dự gần 100 đ/c.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu những nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2017; đồng thời đi sâu phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; nhấn mạnh những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đại biểu dự hội nghị

Nội dung chuyên đề năm 2017 sẽ được đưa vào chương trình sinh hoạt của các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/2/2017 của UBND Thành phố về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc “Siết chặt kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội”. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh găn với các chương trình công tác, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phấn đấu và ý thức tự học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn.

Thông qua việc thực hiện chuyên đề nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 và các năm tiếp theo, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

 
Liên Đoàn Lao Động Huyện Gia Lâm
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ công đoàn

Hội khỏe CNVCLĐ – LLVT huyện Phú Xuyên năm 2013

Huyện ủy Đông Anh: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TW

Các tin khác