Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, Sáng tạo” năm 2017

Ngày đăng: 04/07/2017

Phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi đã được lãnh đạo chuyên môn quan tâm chỉ đạo, công nhân lao động nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ đó là sự cụ thể hóa phong trào “ Lạo động giỏ”, “Lao động sáng tạo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, qua đó nhằm động viên CNLĐ trực tiếp sản xuất tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng lao động, đạt năng xuất chất lượng hiệu quả trong công việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 63/HDCĐN,  ngày 30/03/2017,  hướng dẫn các CĐCS tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, Sáng tạo” trong  CNVCLĐ năm 2017 triển khai tới 100% CĐCS trực thuộc , các CĐCS báo cáo cấp ủy cơ sở, phối hợp với chuyên môn tổ chức hội thi tay nghề giỏi, hoặc xét chọn , biểu dương “ Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở đã tổ chức và biểu dương trên 150 Công nhân giỏi, và 12 sáng kiến, sáng tạo đại diện cho gần 5.000 CNVCLĐ ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.

Công đoàn ngành đã ghi nhận các đơn vị đã tổ chức bình xét danh hiệu Công nhân giỏi, sáng kiến , sáng tạo. Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội biểu dương 23 cá nhân đạt danh hiệu “ Công nhân giỏi cấp ngành” và 02 cá nhân có sáng kiến, sáng tạo cấp ngành các đồng chí tiêu biểu cho ngần 5.000 CNVCLĐ ngành Nông nghiệp. Liên đoàn Lao động Thành phố Biểu dương 02 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp Thành phố. Công đoàn ngành ghi nhận và biểu dương 07 doanh nghiệp đã triển khai tốt phong trào biểu dương “Công nhân giỏi” , “ Sáng kiến, Sáng tạo”, năm 2017.

 
Công Đoàn Ngành Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Hà Nội
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Người nữ hiệu trưởng dám nghĩ, dám làm

HANDICO: Tuyên dương con CBCNVLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016 - 2017

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2017

Các tin khác