LĐLĐ Quận Hoàn Kiếm: Chỉ đạo Đại hội điểm tại công ty TNHH Vietrantour.

Ngày đăng: 13/06/2017

Thực hiện kế hoạch số 14/KH-LĐLĐ ngày 14/3/2017 của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Chiều ngày 10/6/2017 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Số 33 Nhà Chung- Hà Nội. LĐLĐ quận Hoàn Kiếm chỉ đạo Công đoàn Công ty TNHH Vietrantour tổ chức Đại hội điểm

Tới dự có đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Nguyễn Bá Châu- Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng  LĐLĐ Thành phố; các đồng chí trong tổ công tác số 01 của LĐLĐ Thành phố về chỉ đạo Đại hội; đồng chí Nguyễn Hồng Thanh- Phó Chủ tịch LĐLĐ quận; đồng chí Nguyễn Thị Huyền- Giám đốc công ty; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Quận ủy- HĐND-UBND- UBMTTQ; cán bộ cơ quan LĐLĐ quận; đại diện một số công đoàn cơ sở và 38 đoàn viên công đoàn công ty.

Là một công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nhưng với tinh thần “ Đổi mới- Dân chủ- Đoàn kết- Trách nhiệm”. Đại hội công đoàn công ty đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên, và người lao động của công ty. Đại hội thảo luận, thông qua báo cáo đánh giá những hoạt động công đoàn trong trong nhiệm kỳ 2012-2017; đề xuất kiến nghị với Đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn về những vấn đề có liên quan đến công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, Người lao động  và hoạt động của tổ chức công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; tham gia ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo trình tại Đại hội XVIII Công đoàn quận Hoàn Kiếm; sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu được 07 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017-2022; bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội và bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhận xét công tác tổ chức Đại hội điểm của Công đoàn công ty TNHH Vietrantour được chuẩn bị tương đối chu đáo, bài bản, chương trình Đại hội được xây dựng theo đúng nội dung  hướng dẫn 238 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam , và hướng dẫn của công đoàn quận Hoàn Kiếm, các công tác như trang trí khánh tiết, điều hành Đại hội được diễn ra theo đúng trình tự quy định; Một nét mới nổi bật trong Đại hội này là việc tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch tại Đại hội nhằm phát huy tối đa tính dân chủ của đoàn viên công đoàn tại Đại hội nhưng vẫn đảm bảo tính nguyên tắc, đúng thủ tục, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn công ty nhanh chóng triển khai nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình công tác cụ thể cho từng tháng, quý năm và toàn khóa, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên BCH; cần có biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn đặc biệt tập chung bám sát chủ đề “ Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” giám sát những nội dung chính sách pháp luật về lao động liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động tại công ty như: Hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, việc đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, ký thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với luật định, xây dựng và triển khai nội dung quy chế đối thoại tại nơi làm việc... phối hợp với ban lãnh đạo công ty phát động các phong trào thi đua tập trung vào các phong trào do tổ chức công đoàn phát động như: “ Lao động giỏi”, “ Lao động sáng tạo”,  phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”; “ Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; “Gia đình tiêu biểu” ; đóng góp vào “quỹ xã hội”; xây dựng “ Nếp sống văn hóa công nghiệp”; “ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gắn với việc “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; tích cực tham gia các hoạt động của Quận và Thành phố tổ chức.

Đại hội công đoàn công ty TNHH Vietrantour đã thành công tốt đẹp, những kinh nghiệm thực tế rút ra từ Đại hội này cùng với các tài liệu, biểu mẫu văn bản hướng dẫn của công đoàn cấp trên, LĐLĐ quận tiếp tục chỉ đạo điểm 05 CĐCS đại diện cho các khối CĐCS sau đó tập trung triển khai chỉ đạo 100% CĐCS tổ chức Đại hội, Hội nghị theo đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra, góp phần vào thành công Đại hội, Hội nghị công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XVIII; đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

 
Đoàn Lao Động Quận Hoàn Kiếm
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác