Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Ngày đăng: 05/01/2017

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 56/KH-TLĐ, ngày 21.12.2016, về việc đổi mới Thẻ đoàn viên, trên cơ sở đó xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên, ưu đãi cho đoàn viên CĐVN.

Theo đó, Tổng LĐLĐVN yêu cầu việc đổi Thẻ đoàn viên phải thực hiện đúng Điều lệ và các nguyên tắc, thủ tục đổi thẻ, phát thẻ và sử dụng, bảo quản thẻ đoàn viên CĐ; gắn việc đổi thẻ với việc phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Phát hành Thẻ đoàn viên mới phải gắn với việc quản lý đoàn viên trong toàn hệ thống CĐVN, thông qua việc ứng dụng CNTT. Phấn đấu đảm bảo 100% đoàn viên đang sinh hoạt được cấp thẻ đoàn viên. Thẻ đoàn viên mới phải đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài, có chức năng sử dụng để thực hiện các tiện ích ưu đãi cho đoàn viên và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Sẽ có 2 loại Thẻ Đoàn viên CĐ: Thẻ Đoàn viên thông thường và Thẻ Đoàn viên liên kết. Thẻ Đoàn viên thông thường là loại thẻ được cấp cho đoàn viên CĐ theo quy định của Điều lệ CĐVN, có các thông số cơ bản của đoàn viên, có mã số để quản lý. Thẻ Đoàn viên liên kết là loại thẻ đoàn viên có kích cỡ và thông tin giống như thẻ thông thường và có tích hợp thêm chức năng thẻ ATM của ngân hàng VietinBank. Kế hoạch cũng nêu rõ về thời gian, tiến độ đổi thẻ. Đó là, đoàn viên là cán bộ chuyên trách trong các cơ quan công đoàn và cán bộ công nhân viên trong các đơn vị kinh tế, sự nghiệp công đoàn các cấp thực hiện hoàn thành bước 1 kê khai hồ sơ trong tháng 2.2017; thực hiện hoàn thành bước 2, bước 3 trong tháng 4.2017.

Đoàn viên thuộc các cơ quan, DN, đơn vị khác: Các CĐCS thực hiện bước kê khai hồ sơ hoàn thành trước 31.3.2017 gửi về CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tập hợp danh sách đổi Thẻ đoàn viên của từng CĐCS trực thuộc, gửi về LĐLĐ cấp tỉnh, CĐ ngành trung ương trước 15.4.2017 để tập hợp. Trên cơ sở danh sách đề nghị đổi Thẻ đoàn viên, LĐLĐ cấp tỉnh, CĐ ngành trung ương, công đoàn TCty trực thuộc TLĐ sẽ thực hiện cập nhật trên dữ liệu phần mềm quản lý đoàn viên thông qua hướng dẫn, tập huấn cụ thể của Trung tâm CNTT TLĐ; đồng thời tiến thành đổi Thẻ đoàn viên hoàn thành chậm nhất trong tháng 5.2017. Mục đích của việc đổi thẻ đoàn viên là nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên; nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ đoàn viên CĐ, tăng cường công tác quản lý đoàn viên; góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên của CĐ các cấp. Thông qua đổi Thẻ đoàn viên mới để xác định chính xác số lượng đoàn viên, trên cơ sở đó sẽ có các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên CĐ.

 
Theo
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Đồng chí Bùi Văn Cường nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc với WFTU

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30: Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Các tin khác