Xây trường mầm non cho con CNLĐ khu công nghiệp: Việc làm cấp bách

Ngày đăng: 20/12/2016

Cần cấp bách xây dựng nhà trẻ, trường mầm non cho con công nhân lao động (CNLĐ) nữ trong các khu công nghiệp (KCN); xây nhà ở lưu trú cho CNLĐ với giá ưu đãi; tăng cường kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách, bảo đảm cho người LĐ đủ sống, không phải tăng ca… 

Đó là những khuyến nghị được đưa ra trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của công đoàn (CĐ) trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ các quyền của LĐ nữ trong các khu công nghiệp” giai đoạn 2016 -2018.

Theo kết quả khảo sát về bình đẳng giới và chính sách pháp luật đối với LĐ nữ tại doanh nghiệp do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện tại 5 tỉnh: Long An, Đồng Nai, Quảng Nam, Bắc Giang và Hưng Yên cho thấy: So sánh giữa lực lượng LĐ nam và nữ cho thấy cơ cấu LĐ nữ trực tiếp sản xuất cao hơn so với nam giới: Số LĐ trực tiếp sản xuất chiếm 80,74%, LĐ gián tiếp chỉ chiếm 19,26%.

Trong khi đó, tỉ lệ tương ứng ở nam là 69,23% và 30,77%... Về mong muốn của người LĐ, có tới 41,64% mong có việc làm và thu nhập ổn định và 34,9% mong muốn được các thành viên trong gia đình chia sẻ, hỗ trợ công việc nội trợ, chăm sóc trong gia đình….

Tại hội nghị, các đại biểu đã khuyến nghị, đề xuất cần chia sẻ thông tin theo cơ chế 3 bên, thúc đẩy sự phối hợp có hiệu quả giữa Chính phủ, người sử dụng LĐ và CĐ trong việc bảo đảm bình đẳng giới, có chính sách tốt hơn đối với LĐ nữ.

Trong đó, cần cấp bách xây dựng nhà trẻ, trường mầm non cho con CNLĐ, LĐ nữ trong các khu công nghiệp; xây nhà ở lưu trú cho công nhân với giá ưu đãi; tăng cường kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách, bảo đảm cho người lao động đủ sống, không phải tăng ca…

Với mục đích đảm bảo việc thực hiện các quyền và lợi ích của LĐ nữ, đảm bảo bình đẳng giới tại các khu công nghiệp, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ CĐ thông qua thương lượng tập thể tại doanh nghiệp, qua đó tăng cường vị thế, vai trò của CĐ Việt Nam, Dự án sẽ tiến hành các hoạt động chủ yếu sau: Đào tạo giảng viên kiêm chức, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ CĐ ở các doanh nghiệp về đảm bảo quyền lợi cho LĐ nữ, khảo sát, phân tích doanh nghiệp và xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, tư vấn pháp luật để góp phần cải thiện việc thực hiện chính sách cho LĐ nữ tại doanh nghiệp.

 
Theo Lao động thủ đô
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

4 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 2/2017

Những luật, bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2017

Nghị quyết 49 về tăng lương cơ sở từ 1-7-2018

Các tin khác