LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp phát triển tổ chức CĐ trong DN

Ngày đăng: 05/07/2016

Theo tin từ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh   đã triển khai đến các cấp CĐ  kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 19/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển tổ chức CĐ trong DN.

Trong kế hoạch này, LĐLĐ tỉnh đã đặt ra mục tiêu: Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ  trong các DN, phấn đấu hàng năm có 60% trở lên CĐCS ở DN  xếp loại vững  mạnh; đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động CNLĐ ở các DN gia nhập tổ chức CĐVN. Phấn đấu đến năm 2020 có 75% số CNLĐ trong các DN gia nhập tổ chức CĐVN; 80% số DN có đủ điều kiện thành lập tổ chức CĐ có tổ chức CĐVN. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, các cấp CĐ trong tỉnh  cũng đề ra và tập trung triển khai thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp:  Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên CĐ về việc xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức CĐVN; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động NLĐ  làm việc trong các DN gia nhập tổ chức CĐVN; thành lập CĐCS trong DN; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân làm đối tượng vận động, tập hợp và tổ chức hoạt động; Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS trong DN; củng cố, xây dựng tổ chức CĐCS trong DN vững mạnh.

Việc phát triển và xây dựng tổ chức CĐVN vững mạnh trong các DN nhằm thực hiện tốt các chức năng của tổ chức CĐ, nhất là chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; góp phần xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.       

 
Theo Lao động
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

“Tết sum vầy năm 2018” sớm nhất miền Tây

Cùng nhắn tin TSV gửi 1407 ủng hộ chương trình “Tết sum vầy”

Đại hội X LĐLĐ tỉnh An Giang: Nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động

Các tin khác