HĐND TP Hà Nội: Chú trọng đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác

Ngày đăng: 14/04/2016

Ngày 14/4, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (HĐND TP) khoá XIV tổ chức kỳ họp tổng kết tổ chức và hoạt động HĐND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Dự kỳ họp có các đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.

Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, 5 năm qua, với phương trâm hoạt động "Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân" HĐND TP và các cấp cơ sở tiếp tục có nhiều đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, chất lượng hiệu quả từng bước được nâng lên. Việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu đặt ra và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, HĐND các cấp nói chung và HĐND TP vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Vì vậy, Chủ tịch HĐND TP đề nghị, tại kỳ họp tổng kết này, ngoài đánh giá kết quả đạt được, cần chỉ rõ mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của HĐND nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND TP các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Do đây có thể xem như kỳ họp cuối cùng khoá XIV, có ý nghĩa hết sức quan trọng, nên Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâp trung trí tuệ, nghiên cứu thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào thành công chung của kỳ họp.

Nhiệm kỳ khoá XIV: Ban hành 143 Nghị quyết

Tiếp đó, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày báo cáo tóm tắt về hoạt động của HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016. Báo cáo khẳng định: HĐND TP các cấp đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, có nhiều đổi mới trong cả tư duy và thực tiễn hoạt động. 

Những kết quả này thể hiện trên tất cả các lĩnh vực nhưng rõ nét nhất trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách, quy hoạch ngành, lĩnh vực địa phương; giám sát chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vấn...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND TP đã ban hành 143 Nghị quyết, trong đó nổi bật là 17 nghị quyết về công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực và 13 nghị quyết cụ thể hoá Luật Thủ đô. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như tại một số kỳ họp, một số đề án, tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND TP chuẩn bị còn chậm, có đề án chuẩn bị chưa bảo đảm chất lượng, tính khả thi chưa cao nên phải đưa ra khỏi chương trình trước kỳ họp hoặc không được thông qua tại kỳ họp. 

Một số ít đại biểu chưa hoặc ít phát biểu thảo luận, chất vấn, ý kiến phát biểu chưa tập trung vào nội dung cần bàn. Một số nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND và cơ quan chức năng còn trùng lặp, có lúc né tránh, không trực tiếp giải trình về những vấn đề mà cử tri quan tâm, đổ lỗi cho lý do khách quan. Có những vấn đề đã được chất vấn, tái chất vấn nhiều lần trong nhiệm kỳ nhưng chậm được giải quyết.

Báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của UBND TP do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trình bày cũng tập trung làm rõ kết quả đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và kiện toàn hệ thống bộ máy hành chính nhà nước; tổ chức và lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội...
 Cũng trong sáng 14/4, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011-2016 của Uỷ ban MTTQ TP, báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện KSND TP, TAND TP và báo cáo thẩm tra chung về các báo cáo trên của Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.

Sau phần thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND TP khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ đạt 92,39% tổng số đại biểu. 

Nhiệm kỳ của sự đổi mới và thành công

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã biểu dương những kết quả mà HĐND, UBND TP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ được đánh giá là có nhiều đổi mới và thành công.

Tán thành với các phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đã nêu trong báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng nêu ra một số giải pháp TP cần tập trung lãnh đạo trong thời gian tới: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tái cơ cấu kinh tế, thực hiện đồng bộ sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; tập trung chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Chỉ đạo chặt chẽ và xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để gây rối an ninh, trật tự.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển bày tin tưởng, HĐND TP khoá tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kỳ họp thứ nhất HĐND khoá XV: Bầu nhiều chức danh chủ chốt 

Phát biểu ngay sau đó, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải khẳng định: HĐND Thành phố khóa XIV đã chú trọng đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng các kỳ họp, trọng tâm là chất lượng ban hành các nghị quyết của hội đồng, nhất là những nghị quyết thuộc về cơ chế, chính sách chung của TP, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và phù hợp với yêu cầu phát triển ổn định và bền vững của Thủ đô.

HĐND Thành phố cũng đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện giám sát, tái giám sát với tinh thần quyết liệt và đạt kết quả đối với các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm.

Về hoạt động thời gian tới, trên cơ sở 10 nhóm giải pháp đã nêu trong báo cáo tổng kết của HĐND Thành phố, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh một số nội dung:

Toàn TP, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND Thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là kỳ họp quan trọng tiến hành bầu chức danh chủ chốt của HĐND và UBND Thành phố, các cơ quan của HĐND, ủy viên UBND Thành phố.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng là thời điểm Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực. Theo đó, số lượng thành viên của Thường trực HĐND tăng lên; số lượng lãnh đạo các Ban là đại biểu chuyên trách tăng lên; đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên tổ chức các ban của HĐND cấp xã. Vì vậy, cấp ủy các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Kết thúc kỳ họp tổng kết, HĐND TP đã tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh và bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hàng trăm tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

 
Bảo Hân
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hà Nội tự tin bước vào năm 2018

Hà Nội định hình chính quyền đô thị: Vượt thách thức, nắm thời cơ

Bế mạc hội thi “Ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn” năm 2017: Khuyến khích cán bộ công đoàn không ngừng học hỏi

Các tin khác