Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: Tháng 7 sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhà nước

Ngày đăng: 14/04/2016

Liên quan đến việc bầu các chức danh nhà nước vừa được kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII thực hiện và dự kiến đến tháng 7.2016 tới đây, Quốc hội khoá mới sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp nhà nước. Để làm rõ vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bên lề Quốc hội.

Thưa ông, mặc dù chưa hết nhiệm kỳ nhưng tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã miễn nhiệm một số chức danh Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các thành viên Chính phủ. Vậy ông có thể cho biết lý do để kiện toàn nhân sự ngay trong kỳ họp này mà không phải đợi đến tháng 7.2016 khi nhiệm kỳ kết thúc và QH mới ra mắt?

- Yếu tố tự nguyện xin nghỉ chỉ là một nội dung thôi, mà là do nhu cầu công việc, do sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Hơn nữa, Quốc hội có thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức những người do mình bầu. Trong thực tiễn chúng ta thực hiện điều đó nhiều lần rồi. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thì nhu cầu phân công, sắp xếp, bố trí, kiện toàn lại bộ máy Nhà nước để bảo đảm sự lãnh đạo, bảo đảm sự đồng bộ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng với hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước là hết sức cần thiết. Cho nên phải tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại nhân sự ngay trong kỳ họp này cho phù hợp.

- Các chức danh vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII là của nhiệm kỳ 2011-2016. Quốc hội khoá XIV sẽ phải tiếp tục bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo nhà nước tại kỳ họp vào tháng 7 sắp tới, thưa ông?

Đúng vậy. Thực hiện chủ trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng thì chúng ta phải kiện toàn lại bộ máy Nhà nước để đảm bảo sự đồng bộ giữa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Nhân sự vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn lần này là của Khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Sau khi bầu cử Quốc hội Khoá XIV, chúng ta lại kiện toàn nhân sự của các cơ quan Nhà nước.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội quy định các chức danh trong bộ máy Nhà nước bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội, gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội. Với nhiều người vừa được bầu, nếu trong đợt bầu cử Quốc hội XIV sắp tới mà không trúng cử đại biểu Quốc hội thì nghiễm nhiên họ không tiếp tục đảm nhiệm vị trí?

- Tuỳ thuộc vào từng vị trí người đó giữ chức vụ. Với chức vụ yêu cầu phải là đại biểu Quốc hội thì mới được Quốc hội bầu, phê chuẩn giữ chức vụ đó thì đương nhiên người đó nếu được trúng cử tại kỳ bầu cử sắp tới thì tiếp tục được giới thiệu đảm nhiệm chức vụ. Người nào không trúng cử thì sẽ được bố trí công việc khác. Vì luật quy định người giữ vị trí đó đương nhiên phải là đại biểu Quốc hội.

Vậy những người vừa được bầu giữ các vị trí chủ chốt, nếu không trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV thì nghiễm nhiên thôi giữ chức vụ, thưa ông?

- Luật yêu cầu vị trí đó phải là đại biểu Quốc hội thì ai không phải là đại biểu Quốc hội khoá XIV thì không giữ vị trí nữa. Đến tháng 7/2016 này Quốc hội khoá mới sẽ họp phiên đầu tiên thì người đó đương nhiên hết nhiệm kỳ. Trong trường hợp đó thì Đảng, Nhà nước sẽ bố trí người đó vào vị trí khác không yêu cầu phải là đại biểu Quốc hội

Tại kỳ họp vào tháng 7 tới đây, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TATAND Tối cao sẽ tiếp tục thực hiện tuyên thệ trước Quốc hội sau khi được bầu?

- Đương nhiên, vì các chức danh này sau khi được bầu tại Kỳ họp thứ nhất diễn ra vào tháng 7 là của Quốc hội khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2020. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao nếu vào đầu khoá được bầu thì tiếp tục tuyên thệ.

Xin cảm ơn ông!

 
Theo Lao động
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hà Nội tự tin bước vào năm 2018

Hà Nội định hình chính quyền đô thị: Vượt thách thức, nắm thời cơ

Bế mạc hội thi “Ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn” năm 2017: Khuyến khích cán bộ công đoàn không ngừng học hỏi

Các tin khác