Phát biểu khai mạc của đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tại Hội nghị lần thứ tư BCH Tổng LĐLĐ VN (khóa XI)

Ngày đăng: 12/06/2014

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Của đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN

tại Hội nghị lần thứ tư BCH Tổng LĐLĐ VN (khóa XI)

(Ngày 06  tháng 7  năm 2014)

Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

Kính thưa các đồng chí đại diện cho các ban Đảng Trung ương và khách quý

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn,

Thưa các đồng chí đại biểu dự Hội nghị,

Hôm nay, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XI khai mạc. Hội nghị rất vui mừng được đón đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu, đây là niềm khích lệ to lớn với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi đến đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trong thời gian qua, Trung Quốc ngang ngược đưa trên 100 tàu các loại, kể cả tàu chiến và máy bay hộ tống hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép trên vùng biển của Việt Nam, nhiều tổ chức hội, đoàn thể, quần chúng đã có nhiều hình thức phản đối Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, trong đó có một bộ phận công nhân, lao động ở các khu công nghiệp thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai đã xuống đường diễu hành phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc, lợi dụng tình hình này kẻ thù đã mua chuộc, tổ chức bọn tội phạm và một số phần tử xấu lôi kéo, kích động công nhân tại một số khu công nghiệp ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh tham gia biểu tình và sau đó các phần tử này đã có những hành động đập phá nhà máy và lấy cắp máy móc thiết bị sản xuất của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, gây mất trật tự an ninh và an toàn xã hội tại địa phương, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận công nhân lao động và cũng ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh trong nước... Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, đặc biệt là cá nhân đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đến thời điểm này tình hình đã ổn định, trên 95% các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, nhưng cũng để lại những thiệt hại đáng kể, trong đó hàng chục ngàn công nhân, lao động bị mất việc làm.

Thưa các đồng chí!

Quốc hội khóa XIII đang họp kỳ thứ 7, đánh giá kinh tế trong nước đang chuyển biến tích cực, tăng trưởng những tháng đầu năm 2014 cao hơn cùng kỳ năm trước; lạm phát được kiềm chế, giá cả ổn định, lãi suất giảm; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm... Thành tựu đạt được là kết quả nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong đó có vai trò quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế- xã hội nước ta vẫn còn gặp không ít khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi còn chậm, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn ở mức cao, tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập và đời sống của đại bộ phận người lao động. Tình trạng doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, những vấn đề bức xúc, cấp bách mà Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" nêu ra vẫn chưa thực sự được quan tâm, chưa có chuyển biến lớn.

Đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, năm 2014 là năm có sự kiện chính trị trọng đại - kỷ niệm lần thứ 85 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, cụ thể hoá 4 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết thành chương trình hành động phù hợp với thực tiễn tình hình của ngành, địa phương, cơ sở mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

Một là, thảo luận và xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2014: Đề nghị các đồng chí đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức, lao động; đi sâu phân tích, đánh giá về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác công đoàn trong 5 tháng đầu năm  theo Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành đã đề ra. Trong đó, tập trung thảo luận, đánh giá về nhiệm vụ đại diện, bảo vệ người lao động, phát triển đoàn viên xây dựng công đoàn cơ sở, công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thi đua, đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên, tài chính công đoàn theo quy định mới, những diễn biến về tình hình công nhân, lao động thời gian qua trước việc Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, những nỗ lực, chủ động của các cấp công đoàn trong việc ổn định tình hình, giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất... Làm rõ nguyên nhân, khuyết điểm, yếu kém trong tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn. Đề xuất giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém đó, đặc biệt là đã để phong trào yêu nước của công nhân bị kẻ xấu lợi dụng phá hoại kinh tế nước ta.

Hai là, thảo luận và xem xét thông qua Báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp 5 tháng đầu năm 2014 và chương trình công tác những tháng cuối năm 2014: Về nội dung này, Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn đã có Báo cáo riêng gửi Ban Chấp hành, đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ để có ý kiến tham gia.

Ba là, thảo luận và xem xét thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động”: Công tác tuyên truyền luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức Công đoàn. Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các quy định của pháp luật về quyền, lợi ích của người lao động thường xuyên được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn đời sống kinh tế xã hội, việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu thật kỹ dự thảo Nghị quyết, tập trung đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, trong đó tập trung vào các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động, nhất là công nhân, lao động tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết của người lao động về chính sách, pháp luật, giúp người lao động có thể tự bảo vệ được quyền lợi của mình, hạn chế những tranh chấp có thể xảy ra, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bốn là, thảo luận và xem xét thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”: Trong những năm vừa qua, tổ chức và hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở luôn được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn quan tâm chỉ đạo tích cực và đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, với những quy định mới trong Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động năm 2012 cũng như Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI thì vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ngày càng trở nên quan trọng. Việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động trong tình hình mới. Để Nghị quyết thực sự có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tôi đề nghị các đồng chí tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong tổ chức, hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, từ đó xây dựng những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Năm là, thảo luận và xem xét thông qua Tờ trình xin ý kiến Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội của các công đoàn cơ sở đang thực hiện theo Điều lệ khóa X: Về hướng dẫn nhiệm kỳ của Đại hội Công đoàn cơ sở, để thuận lợi cho các cấp công đoàn, đề nghị các đồng chí cho ý kiến nhằm đảm bảo sự phù hợp, thống nhất về nhiệm kỳ đại hội của công đoàn cơ sở với công đoàn cấp trên.

Sáu là, về công tác cán bộ: Thời gian qua, một số công đoàn địa phương có sự thay đổi nhân sự chủ chốt, do đó tại kỳ họp này chúng ta sẽ bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, Hội nghị lần này Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong vùng biển Việt Nam.

 Thưa các đồng chí,

Để chuẩn bị cho Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ tư, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các ban nghiệp vụ chuẩn bị các nội dung. Tập thể Đoàn Chủ tịch cũng đã giành thời gian thảo luận và chỉ đạo các bộ phận hoàn chỉnh văn bản, gửi đến các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành để các đồng chí nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các nội dung. Tôi đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, với tất cả nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm của mình, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quý báu, góp phần vào thành công của hội nghị.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI, kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ các vị khách quý cùng các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: Hoàng Tú - Phó VPTH Tổng LĐLĐ Việt Nam

 
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Đồng chí Bùi Văn Cường nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc với WFTU

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 27

Các tin khác