Một số kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện nghị quyết 20-NQ/TW

Ngày đăng: 10/05/2013

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” được Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) ban hành, tiếp tục khẳng định vai trò vị trí, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước xây dựng GCCN, giai cấp lãnh đạo cách mạng, ngày càng lớn mạnh, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đây là Nghị quyết không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của GCCN, tổ chức Công đoàn Việt Nam mà còn góp phần khẳng định, củng cố bản chất giai cấp, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Cả hệ thống Công đoàn vào cuộc

Ngay sau khi ra đời, Nghị quyết 20-NQ/TW đă được tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai với tinh thần phấn khởi, tích cực và chủ động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch số 378/KH-TLĐ, Chương tŕnh hành động số 399/CTr-TLĐ, Chỉ thị số 02/CT-TLĐ và nhiều văn bản cụ thể hoá các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp để tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện.

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, bên cạnh việc tổ chức triển khai trong tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết. Theo báo cáo của 64 liên đoàn lao động địa phương, công đoàn ngành T.Ư cho thấy đa số các tỉnh, thành uỷ, ban cán sự đảng bộ, ngành ban hành văn bản tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 20-NQ/TW và chương tŕnh hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cũng được tổ chức nghiêm túc, chất lượng cho từng đối tượng ở từng cấp CĐ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hàng năm đều có sơ kết đánh giá kết quả thực hiện.

Một số kết quả bước đầu

Sau 5 năm, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kiến thức về mọi mặt cho CNVCLĐ được tăng cường với các nội dung thường xuyên được đổi mới, hình thức đa dạng, phong phú. Toàn hệ thống Công đoàn đã tổ chức hơn 180 nghìn cuộc truyên truyền về xây dựng GCCN cho hơn 7 triệu lượt CNVCLĐ; tổ chức gần 70.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật cho trên 3,2 triệu CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống được tăng cường, các cấp Công đoàn áp dụng nhiều mô hình tuyên truyền mới, hiệu quả như: truyên truyền trực tiếp tại các nhà máy, dây chuyền sản xuất; tuyên truyền tại khu nhà trọ thông qua tổ công nhân tự quản, tổ tư vấn pháp luật lưu động... Đặc biệt, hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua giao lưu, đối thoại giữa CNLĐ với lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, đại diện cơ quan chức năng, chủ doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực, cung cấp nhiều thông tin, kịp thời giải đáp những vướng mắc, góp phần ổn định quan hệ lao động.

Công tác tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là kiến nghị giải quyết và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của CNLĐ theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW được các cấp Công đoàn chú trọng. Nhiều hoạt động Công đoàn sôi nổi từ các diễn đàn góp ý xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật liên quan đến CNLĐ như: Hiến pháp, Luật BHXH, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn... Tổng Liên đoàn tham gia thực hiện các Đề án theo Kết luận 23-KL/TW của Bộ Chính trị; kiến nghị và tham gia với Nhà nước xây dựng, ban hành nhiều chính sách cụ thể bước đầu giải quyết một số vấn đề bức xúc của CNLĐ như: chính sách về tiền lương tối thiểu, bữa ăn giữa ca, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng, hỗ trợ nhà ở, nhà lưu trú, nhà gửi trẻ phục vụ CNLĐ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; tổ chức đối thoại, tham gia đàm phán để nâng cao chất lượng ký kết thoả ước lao động tập thể, tháo gỡ khó khăn, giải quyết tranh chấp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khoá X).

Tính trung bình, hàng năm các cấp CĐ đã tham gia trên 1.000 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, qua đó hướng dẫn, phát hiện và kiến nghị cơ quan nhà nước xử lý các sai phạm nhằm bảo vệ quyền lợi NLĐ và góp phần giữ gìn kỷ cương, pháp chế XHCN. Các hoạt động xã hội của tổ chức Công đoàn như Chương trình “Mái ấm công đoàn”, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN; thăm hỏi, tặng quà cán bộ, đoàn viên CĐ, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động nặng; tổ chức đưa đón CNLĐ về quê ăn Tết... tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho CNVCLĐ được các cấp CĐ chủ động phối hợp thực hiện. Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, ngành, 5 năm qua các cấp công đoàn đã tổ chức được hơn 16.400 lớp cho hơn 4 triệu lượt CNVCLĐ học tập, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm trong hệ thống Công đoàn đã đào tạo nghề cho gần 500 nghìn lượt người, tập trung vào các ngành như cơ khí, hàn, điện tử, tin học.... Các mô hình mới trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở như “Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân”, “Cụm văn hoá thể thao theo địa bàn dân cư”, “Tổ công nhân tự quản”... ngày càng được nhân rộng, phát huy hiệu quả trong cải thiện đời sống tinh thần cho CNVCLĐ.

Các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được các cấp CĐ đẩy mạnh đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức CĐ. Các phong trào thi đua : “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm AT-VSLĐ”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”,  cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.... gắn với tuyên truyền, vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã động viên, khích lệ CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tiết kiệm vật tư, nguyên - nhiên - vật liệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Các phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia do Tổng Liên đoàn chủ trì tổ chức đã phát huy hiệu quả KT-XH to lớn mà điển hình là công trình Nhà máy Thủy điện Sơn La đã về đích sớm 3 năm so với kế hoạch ban đầu, tiết kiệm cho Nhà nước hàng tỷ USD.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng luôn được các cấp CĐ quan tâm triển khai thực hiện. Tính đến hết năm 2012, sau gần 5 năm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW, cả nước đã kết nạp mới gần 3,29 triệu đoàn viên, thành lập hơn 29,9 ngàn CĐCS, đạt gần 198% so với chỉ tiêu đề ra. Tính chung trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã giới thiệu 462.356 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp, trong đó 367,114 người đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đặc biệt, xuất phát từ phương châm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất và chỉ đạo triển khai một số sáng kiến trong hoạt động CĐ như: Tổ chức “Tháng Công nhân” vào tháng 5 hàng năm; triển khai thành lập nghiệp đoàn nghề cá và tổ chức Chương tŕnh “Tấm lưới nghĩa tình”.... “Tháng Công nhân”, sau 2 năm được Công đoàn tổ chức, với những kết quả thiết thực mang lại, đã chính thức được Ban Bí thư công nhận từ năm 2012, trở thành những ngày hội thực sự của CNVCLĐ. Bằng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo trực tiếp, thiết thực cho CNLĐ, nhất là CNLĐ tại các KCN, “Tháng Công nhân” là một trong những kết quả nổi bật trong triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW của tổ chức CĐ. Cùng với “Tháng Công nhân”, việc triển khai thành lập các nghiệp đoàn nghề cá và tổ chức chương tŕnh “Tấm lưới nghĩa tình” nhằm kêu gọi sự chung tay của cả hệ thống CĐ và toàn xã hội hỗ trợ, giúp đỡ, tập hợp, bảo vệ quyền lợi, động viên, khích lệ ngư dân vững tin bám biển sản xuất, mưu sinh, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với chủ đề “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo tổ chức nhiều chương trình trao tặng hỗ trợ bằng tiền, hiện vật cho hàng trăm lượt đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân với tổng trị giá gần 40 tỷ đồng, giúp ngư dân thêm nhiều động lực kiên trì bám biển, bám ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa.

Một số khó khăn, trở ngại

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Chương tŕnh hành động của tổ chức Công đoàn c̣n một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Cấp uỷ, chính quyền một số ngành, địa phương chưa quan tâm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW và Kết luận số 23-KL/TW của Bộ Chính trị, mới chỉ dừng lại ở tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết; chưa có chính sách để đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; một số nơi thậm chí gần như "khoán trắng" cho tổ chức công đoàn, chưa quan tâm kiểm tra, chỉ đạo sát sao việc triển khai Nghị quyết. Đời sống, việc làm của CNVCLĐ khó khăn, thiếu thốn, trong khi nhiều vấn đề bức xúc, cấp bách được nêu ra trong Nghị quyết như vấn đề tiền lương, thu nhập, nhà ở, nhà gửi trẻ, các thiết chế văn hóa... chậm được quan tâm giải quyết, tác động đến niềm tin của CNLĐ vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo tâm lý thờ ơ chính trị trong bộ phận không nhỏ CNLĐ, nhất là CNLĐ khu vực ngoài Nhà nước. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của GCCN, về yêu cầu cấp bách phải xây dựng GCCN còn hạn chế, nên công tác tham mưu xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đối với GCCN còn nhiều hạn chế, chưa xuất phát từ thực tế của cuộc sống dẫn đến thiếu đồng bộ, chất lượng, hiệu quả chưa cao, nhiều chính sách không còn phù hợp nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Đối với tổ chức Công đoàn việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu trong chương tŕnh hành động thực hiện Nghị quyết có nơi chưa sát thực tiễn nên hiệu quả triển khai chưa cao. Hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển nhanh của CNLĐ, đa dạng  các loại hình doanh nghiệp. Một số nơi đội ngũ cán bộ công đoàn còn bị hẫng hụt, năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế. Công tác quản lý đoàn viên còn nhiều bất cập, chưa theo kịp sự biến động, dịch chuyển lao động. Công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ từ sau khi Nghị quyết 20-NQ/TW ra đời đă được đẩy mạnh, tuy nhiên tỷ lệ CNLĐ trực tiếp, CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước được phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng còn thấp, số đảng viên mới kết nạp là cán bộ CĐCS, công nhân trực tiếp sản xuất thường chỉ chiếm từ 8 - 10%.

Những yêu cầu đặt ra trong thời gian tới

Nghị quyết 20-NQ/TW là Nghị quyết quan trọng, không chỉ có ư nghĩa cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Để tiếp tục triển khai hiệu quả, đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, cần tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, các cấp uỷ Đảng cần đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW, trước mắt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sơ kết 5 năm triển khai Nghị quyết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp đẩy mạnh triển khai Nghị quyết trong thời gian tới; sớm chỉ đạo thể chế hoá những quan điểm, chủ trương lớn trong Nghị quyết thành cơ chế chính sách cụ thể nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của GCCN.

Hai là, Nhà nước cần xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương lớn của Đảng về GCCN; trước mắt, cần ban hành chính sách đồng bộ, khả thi tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách hiện nay đối với công nhân như: Tiền lương, thu nhập, chăm sóc sức khoẻ, nhà ở, nhà gửi trẻ, thiết chế văn hoá...; khẩn trương hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lư kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lao động và công đoàn, xâm phạm quyền lợi CNVCLĐ; có cơ chế khuyến khích, động viên CNLĐ tham gia học tập nâng cao tŕnh độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề.

Ba là, các cấp CĐ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, chuyển mạnh vào việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; tiếp tục rà soát đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, nghiên cứu kiến nghị, đề xuất các giải pháp, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tiễn; kiên trì kiến nghị và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của CNLĐ; tích cực, chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền tăng cường tuyên truyền, giáo dục giác ngộ giai cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, tay nghề, tác phong công nghiệp cho CNLĐ; trước mắt tập trung tuyên truyền thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 và Bộ luật Lao động năm 2012, triển khai Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; thường xuyên quan tâm nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên CĐ, CNLĐ ưu tú để cấp uỷ Đảng xem xét kết nạp; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Chú thích ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng thăm đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân huyện Lư Sơn, Quảng Ngăi nhân dịp "Tháng Công nhân" năm 2013

Ts. Hoàng Ngọc Thanh 
Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

 
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Đồng chí Bùi Văn Cường nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc với WFTU

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 27

Các tin khác