Những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ công đoàn

Ngày đăng: 25/03/2013

Sự nghiệp đổi mới đất nước cùng với tiến trình hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra cho tổ chức Công đoàn nói chung và Công đoàn Thủ đô nói riêng nhiều khó khăn, thách thức mới trong hoạt động công đoàn, đặc biệt trong khu vực ngoài nhà nước.

Công tác cán bộ là một đề tài khoa học về con người và có vai trò đặc biệt trong hoạt động công đoàn, ''Cán bộ nào, phong trào ấy". Thực tế đã khẳng định: để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phải chăm lo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín, nhiệt huyết với công tác CĐ, có kiến thức về kinh tế, xã hội, luật pháp, hiểu biết về chuyên môn, nắm vững lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ, có năng lực hoạt động thực tiễn...

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước là nhu cầu khách quan của công tác công đoàn. Qua mỗi kỳ Đại hội,  cán bộ CĐCS được thay mới tới 60%. Đây lại là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát mâu thuẫn trong quan hệ lao động. Thêm vào đó, cùng với quá trình hội nhập ngày một sâu rộng, các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội cũng ảnh hưởng, tác động mạnh đến tâm tư tình cảm của người lao động và cần được nắm bắt, giải quyết ... Không ai khác, chính người CBCĐ cơ sở được trang bị kiến thức và nghiệp vụ sẽ là nhân tố có vai trò quan trọng khi giải quyết các vấn đề trên.

Để đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần quan tâm một số giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước:

Một là, đáp ứng nhu cầu kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng CBCĐCS cần và phù hợp đối tượng. Nhận thức từ nhu cầu khách quan đó, hàng năm Trường Trung cấp công đoàn thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cấp CĐ Thủ đô khảo sát đối tượng, nhu cầu của CBCĐCS khu vực ngoài nhà nước để mở lớp với phương châm: phải bồi dưỡng những kiến thức mà  CBCĐ cơ sở cần. Do vậy, nội dung bồi dưỡng được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng: Cán bộ mới tham gia công tác công đoàn lần đầu, được bồi dưỡng những nội dung cơ bản nhất như: Tính chất, vị trí, vai trò, chức năng, nguyên tắc, phương pháp của CĐ; Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ CĐ; Nội dung, phương pháp của CĐCS, Chủ tịch CĐCS... Với đối tượng đã được tập huấn các nội dung trên những năm trước, tiếp tục bồi dưỡng sâu về kỹ năng: Tổ chức ĐHCĐCS; Phối hợp tổ chức HN NLĐ; thượng lượng, ký kết, giám sát thực hiện TƯLĐTT; tổ chức đối thoại trong DN; tham gia giải quyết tranh chấp lao động và giải quyết đình công... Phân loại CB theo hai khu vực: doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn FDI. Mỗi cơ sở có đặc thù riêng về đối tác, nhu cầu của người lao động và có những nhu cầu riêng về hoạt động công đoàn. Trong các thành phần kinh tế trên địa bàn Hà Nội hiện nay, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là điểm tập trung nhất các tranh chấp trong quan hệ lao động và cũng là nơi cần nhất vai trò tích cực của công đoàn. Nét chung nhất của môi trường này là quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động rất dễ bị người sử dụng lao động xâm hại và thường xuyên đứng trước nguy cơ bị xâm hại. Quyền uy của sở hữu tư nhân, quyền điều hành - tổ chức sản xuất, sức mạnh của tiền bạc, những kinh nghiệm và mánh khóe quản lý…là ưu thế khiến cho giới chủ có lợi thế để dễ bề xâm hại quyền và lợi ích của công nhân.

Theo đó, Trường Trung cấp CĐ thành phố Hà Nội đã bước đầu giúp CBCĐCS có kiến thức, nghiệp vụ  và kỹ năng vận dụng những điều khoản pháp luật, xây dựng, thương lượng, ký kết “Thỏa ước lao động tập thể”, để từ đó làm tốt vai trò của công đoàn trong các doanh nghiệp ở khu vực này.

Hai là, đối với giảng viên, Trường tăng cường sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, thảo luận, xây dựng đề cương bài giảng, cập nhật kiến thức mới, thực tế; nâng cao, cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên. Đầu tư biên soạn tài liệu. Các bài giảng cô đọng, có số liệu, hình ảnh minh họa, câu hỏi thảo luận, bài tập tình huống, kiểm tra trắc nghiệm nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của học viên, qua đó đánh giá mức độ nắm, hiểu các nội dung tập huấn của học viên, để giảng viên bổ sung kiến thức phù hợp, thiết thực.

Ba là, không ngừng đổi mới phương thức tổ chức lớp, nhằm đạt hiệu quả đích thực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS. Khi lựa chọn phương thức tổ chức lớp cần quan tâm các yếu tố: CBCĐCS khu vực ngoài nhà nước rất eo hẹp, khó khăn về thời gian học tập, do vậy cần tổ chức làm nhiều đợt trong năm, mỗi đợt từ 1-2 ngày. Thời gian: thường là ngày nghỉ hoặc ngoài giờ. Cơ sở vật chất, địa điểm tập huấn phải linh hoạt. Các đơn vị lớn có thể trực tiếp mở lớp tại cơ sở. Các đơn vị phân tán, ít học viên nên tổ chức theo cụm, theo nhóm, số lượng từ 20-30 hv/lớp.

Bốn là, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kết hợp đổi mới tổ chức, quản lý nhằm đạt các yêu cầu: Sát thực tiễn hoạt động CĐCS: Đội ngũ giáo viên, cộng tác viên phải có chất lượng, sát đối tượng. Các bài giảng phải theo sát hoạt động thực tiễn, cập nhật kịp thời các văn bản, chỉ đạo mới nhất của Đảng, nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam ...để giới thiệu, vận dụng. Sát cơ sở tổ chức tập huấn: Phân công giáo viên trực tiếp phối hợp với đơn vị quản lý lớp học, nắm chắc số lượng cán bộ CĐCS (cũ và mới tham gia lần đầu), nội dung cần học tập; những khó khăn thực tiễn trong hoạt động CĐCS cần giải quyết… để giáo viên đề xuất xây dựng, chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn, bài giảng phù hợp. Sử dụng phương pháp bài giảng tích cực: Biết vận dụng, kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống và tích cực hợp lý, hiệu quả, nắm chắc điểm mạnh, yếu của từng phương pháp để vận dụng (Phương pháp thuyết trình, làm việc theo nhóm, nghiên cứu xử lí tình huống, đóng vai, hội thảo...). Kết hợp thuyết trình với nêu câu hỏi thảo luận, bài tập tình huống điển hình để học viên cùng giải quyết; những lớp có số học viên hợp lí, bố trí thảo luận nhóm, giành thời gian cho học viên nêu câu hỏi, vướng mắc trong hoạt động CĐ cơ sở để cùng giáo viên trao đổi, giải đáp. Các chuyên đề chọn cần ngắn gọn, thiết thực, đi vào kỹ năng cụ thể, tuỳ đối tượng có chuyên đề phải bồi dưỡng theo cách cầm tay chỉ việc; tài liệu được biên soạn chi tiết để học viên có thể tra cứu, vận dụng được sau khi kết thúc lớp học. Sử dụng hiệu quả thiết bị, công cụ dạy học: Các bài soạn trên PowerPoint được đóng góp ý kiến của tập thể giáo viên, cô đọng, khúc triết, sơ đồ hóa, hệ thống hóa, kết hợp các công cụ trợ giúp khác để học viên được nghe, nhìn, trao đổi, thực hành...giúp học viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Kết thúc đợt tập huấn có bài kiểm tra hoặc bài thu hoạch, bài trắc nghiệm nhằm kiểm tra đánh giá nhận thức và tạo cho học viên ý thức học tập nghiêm túc.

Trần Huy Vỵ

 
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác