Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

LĐLĐ huyện Sóc Sơn triển khai Kế hoạch Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ X

Ngày đăng: 21/03/2017 | 08:31:04

Thực hiện Kế hoạch của LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Thông tri của Huyện ủy Sóc Sơn, sáng ngày 17/3/2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sóc Sơn, LĐLĐ huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Đại hội CĐCS và tiến tới Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X; triển khai Kế hoạch thực hiện Qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội tới các đồng chí cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Minh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của kế hoạch, đồng thời thông qua nội dung, phương thức và thời gian tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn huyện; công tác chuẩn bị đại hội như thành lập các tiểu ban Đại hội, chuẩn bị nhân sự BCH CĐCS, số lượng đại biểu đại hội công đoàn cơ sở và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn huyện.


Về công tác nhân sự,đồng chí Ngô Văn Minh lưu ý, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XI, yêu cầu đội ngũ cán bộ công đoàn từ huyện đến cơ sở đòi hỏi phải có đủ năng lực, trình độ, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Đồng chí cũng nhấn mạnh tùy theo tình hình thực tiễn của từng đơn vị để tổ chức Đại hội CĐCS tiết kiệm, hiệu quả, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Minh đã quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Qui tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng chí nhấn mạnh: Cán bộ công đoàn phải là người gương mẫu, đi đầu trong việc tuyên truyền phổ biến sâu rộng Qui tắc này tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn của đơn vị mình, tổ chức tốt các cuộc vận động như: Cuộc vận động xây dựng “ Nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô” gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,người lao động Thủ đô “ Kỷ cương- trách nhiệm - tận tình - thân thiên”, góp phần xây dựng nền hành chính ngày một chuyên nghiệp và vững mạnh.

Đỗ Thị Hương
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: