Tin sự kiện

CĐ Viên chức Thành phố phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Hơn 500 cán bộ công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phúc Thọ: Sôi nổi Hội khỏe CNVCLĐ huyện năm 2021

Khai mạc giải Bóng đá mini và kéo co trong CNVCLĐ ngành Công thương Hà Nội năm 2021

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy tại Sóc Sơn