Tin sự kiện

Các cấp công đoàn tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh COVID – 19

Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý 5 nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Các cấp Công đoàn tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chống dịch COVID-19

Hà Nội: Tạm hoãn Đại hội Đảng cấp cơ sở để phòng, chống dịch Covid-19

Long Biên: CĐ Phường Thượng Thanh phát động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19