Chi tiết hỏi đáp

Nghỉ việc ngay sau khi gửi đơn xin nghỉ việc 3 ngày có chấm dứt được hợp đồng không?

Hỏi: Tôi làm việc tại công ty Phú Thịnh loại hợp đồng có xác định thời hạn, làm công nhân xưởng gỗ, địa điểm làm việc tại Quận Tây Hồ, Hà Nội và mức lương được trả là 3.100.000, trả vào ngày 30 hàng tháng (tháng dương lịch). Tuy nhiên, tiền lương hàng tháng tôi được lĩnh trễ hơn so với thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Do đó, qua 6 tháng làm việc tôi quyết định gửi đơn xin nghỉ việc và sau 3 ngày làm việc tôi có thể chấm dứt hợp đồng được không? 

Trả lời: Việc bạn gửi đơn xin  nghỉ việc và nghỉ việc sau 3 ngày làm việc là trái với quy định pháp luật. Vì hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Do vậy, căn cứ vào khoản b điều 38 Bộ luật Lao động 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động trong đó: “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn , hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn khi không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động , người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn (căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động 2012).Như vậy, bạn được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do công ty không trả lương đúng thời hạn theo thoả thuận trong hợp đồng lao động, và bạn phải báo trước cho người sử dụng lao động biết ít nhất là 30 ngày.Bạn căn cứ theo quy định tại điều 38 Bộ luật Lao động 2012 để thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Nếu còn vấn đề gì vướng mắc bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội – Số ĐT: 0433117350