Chi tiết hỏi đáp

Chi trả lương trong thời gian thử việc?

Hỏi: Công ty em từng làm giữ lương công nhân,nhân viên hơn 2 tháng, em thử việc ở đấy hơn 1 tháng giờ đã nghỉ việc nhưng công ty chưa trả tiền lương thời gian em làm, lương tháng 8 và nửa tháng 9 giờ công ty vẫn chưa trả thì em báo cáo cho tổ chức nào được?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vấn đề tư vấn đến LĐLĐ THành phố Hà Nội. Vấn đề bạn đưa ra chúng tôi xin được tư vấn như sau: Điều 27 Bộ luật lao động quy định về Thời gian thử việc: “Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây: 1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; 2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. 3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.” Điều 28 Luật này quy định: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó” Điều 29 quy định về kết thúc thời gian thử việc: “1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động 2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận” Trường hợp của bạn khi kết thúc hợp đồng thử việc phía bên công ty không chi trả lương thử việc cho bạn là trái pháp luật. Bạn có thể làm đơn yêu cầu phía công ty trả lương cho bạn. Nếu phía công ty vẫn tiếp tục kéo dài thời gian không trả lương cho bạn thì bạn có thể làm đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân Huyện về việc yêu cầu công ty trả tiền lương cho bạn.