Chi tiết hỏi đáp

Việc doanh nghiệp giữ hợp đồng lao động của người lao động có đúng không?

Hỏi: Chị G vừa được nhận vào làm công nhân tại công ty. Trước khi thực hiện ký kết hợp đồng, công ty có nói rằng  công việc ngành may mặc tuyển lao động rất khó, vì có nhiều trường hợp hay bỏ việc giữa chừng, vì vậy Công ty quyết định khi tuyển dụng lao động yêu cầu giữ bản hợp đồng của tôi, tránh làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của công ty và đỡ mất thời gian cho việc đăng ký khai trình sử dụng lao động cũng như tham gia BHXH cho người lao động. Vậy Công ty giữ hợp đồng của tôi khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động có được không?

Trả lời: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Việc giao kết hợp đồng lao động phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Được tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Điều 16 Bộ luật lao động 2012 cũng quy định:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành hai bản, người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.Như vậy, hợp đồng lao động được giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động phải được được làm thành hai bản văn bản, mỗi bên giữ một bản hợp đồng lao động.

Do đó, sau khi ký hợp đồng lao động với công ty, bạn có quyền được giữ một bản hợp đồng lao động theo quy định pháp luật. Bạn có thể yêu cầu công ty chuyển cho bạn 01 bản hợp đồng mà bạn đã ký để làm căn cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp nếu có phát sinh các tranh chấp sau này.