Chi tiết hỏi đáp

Câu hỏi: Công ty tôi thành lập 2009 đến này tháng 6/2006 mới bắt đầu làm BHXH cho nhân viên vì khi mới thành lập, công ty còn gặp nhiều khó khăn, tình hình nhân viên chưa ổn định ( nhân viên nghỉ nhiều và đến này thì những người làm cũ đã nghỉ hết ), năm này công ty tuyên nhân viên Mới và bắt đầu mới làm BHXH, như vậy công ty tôi có bị truy thu BHXH hay không?.

Trả lời:

Theo điều 149 Bộ luật lao động quy định:

Loại hình BHXH bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Theo quy định tại điều 110 Luật BHXH năm 2014:

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội

Vì vậy công ty bạn không thể vì lý do; công ty còn gặp nhiều khó khăn, tình hình nhân viên chưa ổn định để chậm đóng bảo hiểm.

Việc công ty bạn không đóng BHXH là hành vi vị phạm pháp luật về đóng BHXH. Công ty của bạn sẽ bị truy đóng BHXH. Ngoài việc phải đóng số tiền, chua đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải đóng số tiền lãi do chưa đóng, chậm đóng. ( theo quy định 902/QĐ-BHXH năm 2007 ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc ).

Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội xin trả lời về trường hợp của bạn, nếu còn vấn đề gì vướng mắc xin hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội – Số ĐT : 02433117350

Câu hỏi thường gặp