Chi tiết hỏi đáp

Hồ sơ, thủ tục đề nghị giám định thương tật cho người lao động bị tai nạn lao động?

Hỏi: Người lao động bị tai nạn lao động sau điều trị đề nghị giám định thương tật lần đầu bao gồm những thủ tục như thế nào?

Trả lời: Căn cứ quy định của bộ luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, Thông tư số 14/2016/TT-BYT ban hành Ngày 15 tháng 7 năm 2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hồ sơ giám định lần đầu được quy định tại khoản 1 Điều 8 bao gồm;1. Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động:

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu, Điều trị cho người lao động) cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định và chuyển đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương.

Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định và chuyển đến hội đồng giám định y khoa. Khi đến giám định người lao động phải xuất trình bản gốc những giấy tờ quy định trên để hội đồng giám định y khoa đối chiếu.

Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội xin trả lời về trường hợp của bạn, nếu còn vấn đề gì vướng mắc xin hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội – Số ĐT : 0433117350