Chi tiết hỏi đáp

Câu hỏi: Tôi là công nhân của một Công ty may, năm nay tôi 48 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động 62%. Vậy tôi xin hỏi tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu không?

Trả lời:

          Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

          Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Căn cứ theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2014 nếu chị có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm trở lên thì chị đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

 Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội xin trả lời về trường hợp của bạn, nếu còn vấn đề gì vướng mắc xin hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội – Số ĐT : 0433117350

 

Câu hỏi thường gặp